Администратор Комплекса: +38067 223 01 11;   +38044 332 70 07;     Ресторан: +38067 892 24 22;    СПА Комплекс: +38067 991 99 11

Бани

Сауна

Ресторан

Меню

Мероприятия

Домики

Гостиница

Мангал

Бассейн

СПА

КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИС

 

Для организации конференций и деловых мероприятий в загородном комплексе «Sobi CLUB»  для вас и ваших сотрудников в распоряжении удобные и профессионально оборудованы 3 конференц-зала (вместительностью от 30 до 240 гостей).

Все залы оборудованы проекторами, экранами, микшерами, колонками и микрофонами.

Есть возможность подключения дополнительных мощностей по свету, звуку и т.п., например для проведения видеосъемки, инженерная поддержка и помощь в адаптации материалов для показа на большом экране, возможность полной трансформации зала для презентации оборудования, Wi-Fi доступ в Internet.

 

Название

конференц-зала

Площадь, м2

«Класс»

«Театр»

Максимальная вместительность

Цена, грн

В час

(мин. аренда от 3x часов)

В день

(9:00-18:00)

Конференц-зал Sobi Hotel

65

30

50

50

600

3800*

Банкетный

260

160

280

280

900

5500*

Основной зал

260

180

280

280

900

5500*

½ основного зала

130

40

80

70

600

3800*

Vip-зал

45

20

40

40

500

2700**

Зимний сад

200

40

100

80

600

3900**

Панорама

90

20

40

40

600

3700**

 

 

* В стоимость входит экран, микшер,флип-чарт( маркеры и бумага в стоимость не входит ), колонки,радиомикрофон

** В стоимость входит Плазма

 

По вопросам организации мероприятий обращайтесь, пожалуйста, по телефону:

+380 (67) 999 91 91 (отдел продаж и сопровождения мероприятий)

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

      про надання послуг з організації та проведення заходу

 

Фізична особа-підприємець Пакентіс Таїсія Анатоліївна, яка діє на підставі  що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата запису: 14.12.2017, номер запису: 20690000000041707), платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5%, іменований надалі «Виконавець», з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа (або їх уповноважений представник), що прийняла (акцептувала) дану пропозицію іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, відповідно до вимог ст.ст. 633, 641-642 Цивільного кодексу України, уклали цей договір, адресований необмеженому колу осіб. Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір з надання послуг, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.

 

         ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ:

Договір публічної оферти з надання послуг – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання послуг з організації та проведення заходу кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному Замовнику перед іншим щодо укладення цього Договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг.

Прийняття (акцепт) пропозиції – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, шляхом оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем.

Раннє анулювання – відмова Замовника  від замовлених послуг за 8 (вісім) календарних днів і раніше до узгодженої Сторонами дати проведення заходу.

Пізнє анулювання – відмова Замовника  від замовлених  послуг за 7 (сім) календарних днів і пізніше, але не менше ніж за 24 години до узгодженої Сторонами дати проведення заходу.

Неприбуття – фактичне неприбуття Замовника (запрошених ним гостей) у  день проведення заходу або ануляція замовлених послуг менше ніж за 24 години до узгодженої Сторонами дати проведення заходу.

Штрафні санкції – штраф, який сплачується Стороною у випадку порушення нею вимог,  обумовлених цим Договором.

 

        1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, надати Замовнику послуги з організації та проведення заходу (сервіровка, обслуговування офіціантами, приготування страв, надання приміщень конференц-залу, приміщення ресторану для проведення заходу) на території ЗКВ «Sobі club»: Київська обл., Вишгородський р-н, Хотянівська селищна рада, вул. Прирічна, 1 (надалі – комплекс), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх згідно з умовами цього Договору.

1.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі, приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень шляхом акцепту.

1.3. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовника замовлених послуг.

 

         2. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Замовлення послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником заявки за допомогою поштового, електронного, телефонного та іншого зв’язку із зазначенням кількості учасників заходу,  запрошених Замовником, дати та часу проведення заходу, місця (залу) проведення заходу, перелік послуг, що замовляються та іншої необхідної інформації.

2.2. Після отримання замовлення, Виконавець підтверджує можливість його прийняття із визначенням попередньої вартості такого замовлення. Сплата Замовником попередньої оплати в розмірі 50% від попередньої вартості послуг на підставі наданого Виконавцем рахунку, підтверджує згоду Замовника із сумою попередньої вартості замовлених послуг.

Сторони мають право збільшити вказану вартість послуг шляхом затвердження Меню-замовлення із зазначенням загальної суми вартості усіх послуг.

2.3. Ціни на послуги, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України - гривні та підлягають сплаті у визначені Договором строки шляхом безготівкового розрахунку, готівкою або із використанням платіжних карток.

2.4. Замовник сплачує попередню оплату в розмірі 50% від попередньої вартості послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту надання Виконавцем рахунку та зобов’язується здійснити остаточний розрахунок з Виконавцем не пізніше 1 (одного) календарного дня до дати надання послуг згідно узгодженого Сторонами Меню-замовлення із зазначенням загальної суми вартості усіх послуг. Якщо сума не буде внесена в розмірі 100%, то Виконавець розуміє це як відмову  Замовника від надання послуг.

2.4.1. У випадку раннього анулювання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 50% від попередньої вартості замовлених послуг або загальної вартості усіх послуг за умови узгодження Сторонами Меню-замовлення, протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Виконавець має право повністю або частково погасити штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати без надіслання відповідної вимоги.

2.4.2. У випадку пізнього анулювання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 90% від попередньої вартості замовлених послуг або загальної вартості усіх послуг за умови узгодження Сторонами Меню-замовлення, протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Виконавець має право повністю або частково погасити штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати без надіслання відповідної вимоги.

2.4.3. У випадку неприбуття, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 100% від попередньої вартості замовлених послуг або загальної вартості усіх послуг за умови узгодження Сторонами Меню-замовлення, протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Виконавець має право повністю або частково погасити штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати без надіслання відповідної вимоги.

2.5. Зміна узгодженої Сторонами дати або місця проведення заходу, зменшення узгодженої Сторонами попередньої вартості замовлених послуг не допускається.

2.6. За письмовим зверненням Замовника, обрану дату та місце під захід, Виконавець може передати іншому замовнику на умовах перепродажу. У випадку підписання договору та внесення новим замовником попередньої оплати, Замовнику повертаються грошові кошти, на підставі пред’явлення квитанції про внесення попередньої оплати до Договору.

2.7. У разі надання Замовнику додаткових послуг, що не були узгоджені Сторонами в Меню-замовленні, Замовник зобов’язується сплатити вартість цих послуг у повному обсязі відповідно до виставленого Виконавцем рахунку одразу після їх надання якщо оплата здійснюється готівкою або із використанням платіжних карток. У випадку безготівкового розрахунку - не пізніше трьох банківських днів з дати надання таких послуг відповідно до виставленого Виконавцем рахунку.

 

           3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. своєчасно надавати послуги, які є предметом цього Договору, та забезпечити їх якість відповідно до державних стандартів, санітарних норм і правил та інших норм чинного законодавства України;

3.1.2. забезпечити Замовника професійним персоналом і професійним устаткуванням для надання послуг за цим Договором;

3.1.3. виконувати правила техніки безпеки та пожежної безпеки при наданні послуг за цим Договором;

3.1.4.  забезпечити безпеку учасників заходу.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання  послуг за цим  Договором;

3.2.2. отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;

3.2.3. стягнути з Замовника штрафні санкції у випадках та у розмірах, які визначені цим Договором.

3.3. Замовник зобов’язується:

3.3.1. забезпечувати Виконавця усією інформацією, необхідною для надання  послуг;

3.3.2. узгодити із Виконавцем Меню-замовлення не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку надання послуг;

3.3.3. надати сценарний план, програму проведення заходу та узгодити його з Виконавцем не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку надання послуг. Надати відповідальну особу з боку Замовника по монтажу і демонтажу обладнання. Надати відповідальну особу за звукове обладнання, яка проводить його установку і забезпечує безперебійне проведення заходу. Залучаючи третіх осіб для надання послуг за цим Договором, Замовник залишається відповідальним за їх дії, як за свої власні;

3.3.4. здійснити оплату послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеному цим Договором;

3.3.5. дотримуватись затверджених Правил перебування на території Виконавця, що визначені у Додатку №1 до цього Договору та є його невід’ємною частиною;

3.3.6. забезпечити під час проведення заходу громадський спокій і порядок в приміщенні та прилеглих територіях, які використовуються для проведення заходу.

У разі виникнення конфліктів між учасниками заходу та\або представниками державних, громадських, правоохоронних органів, Замовник зобов’язується вжити всі необхідні заходи для усунення цього конфлікту. У разі зриву проведення заходу з вини Замовника чи запрошених ним гостей, Виконавцем претензії не приймаються, сплачені грошові кошти поверненню не підлягають. В такому випадку послуги вважаються наданими якісно, належним чином та у повному обсязі.

3.3.7. у разі пошкодження майна Виконавця відшкодувати вартість майна та сплатити штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від повної вартості цього майна, як компенсацію збитків Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання рахунку. Фактична вартість пошкодженого майна визначається Виконавцем на підставі фінансових документів та ринкової вартості майна. Вказана Виконавцем вартість майна у квитанції, яка надається Замовнику для здійснення оплати є остаточною і оскарженню останнім не підлягає.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. здійснювати контроль за повнотою та якістю послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором;

3.5. Сторони мають право вимагати один від одного належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

          4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

4.2. При виявленні недоліків у наданій послузі або невідповідності послуги, що документально підтверджено з боку Замовника, останній має право за власним вибором вимагати або усунення у визначений ним строк недоліків або відповідного зменшення ціни за надану послугу.

4.3. У разі затримки платежів, строки яких зазначено в цьому Договорі або у відповідних додатках до цього Договору, Замовник виплачує на вимогу Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення до дня фактичного виконання зобов’язань.

4.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань.

 

            5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

5.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили,  повинна не пізніше  ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатись надалі на вищезгадані обставини.

5.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ, який виданий відповідним компетентним органом, зокрема Торговою промисловою палатою України.

5.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

 

           6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Моментом укладення цього Договору є дата оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів на рахунок Виконавця, є підтвердженням з боку Замовника, акцепту пропозиції та прийняття Замовником всіх істотних умов цього Договору, в тому числі але не виключно умов щодо зміни та відмови від замовлених послуг, розмірів штрафів та порядку перебування на території комплексу.

6.2. Оплата грошових коштів за рахунком, виставленим Виконавцем є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті http://sobiclub.com і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст.ст.633, 641-642 Цивільного кодексу України).

6.3. Цей Договір діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором, а в частині розрахунків – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

6.4. Усі спори, що випливають з цього Договору  або виникають у зв’язку з ним, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

6.5. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони будуть керуватися положеннями чинного законодавства України.

6.6. Узгодження Меню-замовлення та інших додатків до цього  Договору може здійснюватися Сторонами в електронній формі у відповідності до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» шляхом накладення електронних підписів з обох Сторін за допомогою офіційного веб-порталу https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv.

6.7. Замовник засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст його персональних даних, що були зібрані Виконавцем, про мету збору його персональних даних та про осіб,  яким передаються його персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

 

           ПРАВИЛА

            перебування на території комплексу

 

1. Усі заходи на відкритих територіях комплексу проводяться з 9.00 до 23.00. Музикальний супровід заходу дозволений виключно з 9:00 до 23:00, після 21:00 рівень звуку повинен бути зменшений, та прибрані баси. Всі вечірні вистави і шоу програми в супроводі музики, можуть проводитися на відкритих майданчиках виключно до 22:00.  Прийнятний рівень шуму при проведенні заходів на літній терасі ресторану та після 21:00 (музика, програма заходу) не має перевищувати показник у 80 децибел (дБ). При розташуванні апаратури, всі колонки мають бути направленні у протилежний бік від житлових будівель комплексу. Локація Шатер на Дніпрі – колонки мають бути направленні тільки у бік річки. На Локації Бассейн 18м. -  забороняється гучна музика з колонками, дозволено виключно фонова музика. На всіх відкритих локаціях прийнятний рівень при проведенні заходів (музика, програма заходу) немає перевищувати показник у 80 децибел (дБ). На відкритих майданчиках категорично ЗАБОРОНЕНО співати караоке.

2. Усі заходи, які проводяться у закритих приміщеннях комплексу тривають з 9.00 до 23.00, але за домовленістю, Замовник може продовжити перебування у будівлі ресторану за додаткову плату у розрахунку 2000.00 (дві тисячі  гривень 00 коп.) за одну годину. Тарифікація розпочинається з 23.00 години. Замовнику без оплати надається 30 хв. для того щоб залишити приміщення, що використовувалися для проведення заходу та\або  територію комплексу.         

3. Залишок продукції після банкету-рестораном не зберігається. Всю решту їжі, яка залишається після заходу, Замовник може забрати з собою. Виконавець за залишок їжі відповідальності не несе. Весь збір та упаковка проводитися Замовником (за санітарними нормами Виконавець не надає послуги з пакування залишків їжі).

4. Згідно правил комплексу Замовнику забороняється приносити до закладу громадського харчування продовольчу сировину, харчові продукти, у тому числі алкогольні та безалкогольні напої, а також залучати сторонніх осіб до приготування страв (Виписка з Наказу міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219). За взаємною згодою Сторін, на певних умовах, Виконавець  надає можливість Замовнику завезти алкогольні і  безалкогольних напої, в запакованому вигляді та при наявності акцизної марки. Кондитерські вироби (торти, коровай, солодощі) вживаються у ресторані, виключно при наданні Сертифікату якості від виробника.

5. Увесь інвентар, або речі, що використовувалися Замовником чи його уповноваженою особою, під час проведення банкету, мають бути прибрані одразу по закінченню заходу. За неприбрані чи залишені без нагляду речі та\або інвентар - Виконавець відповідальності не несе.

6. У разі проведення Замовником заходу у Банкетній залі ресторану (перший поверх будівлі ресторану), 1\2 частина літньої тераси ресторану надається, на час проведення заходу для користування, Замовнику без оплати. З 21:00 для Банкетної зали ресторану працює тільки  головний вхід до ресторану, всі інші двері зачиняються. За наданою згодою Виконавця, Замовник може зайняти всю терасу, сплативши орендну плату у розмірі 15 000 грн. Вартість оренди тераси біля залу Панорамний складає 3500 грн.  (пт.-нд., святкові дні) та  2300 грн. (пн.-чт.).

7. Затверджене меню поширюється лише на ту кількість гостей, яка вказується в ньому вказується. Для всіх додаткових гостей, організаторів і супроводжуючого персоналу цього заходу, складається окреме меню.

8. Використання свічок дозволяється виключно в колбах, вище ніж самі свічки. Виключенням є обряд запалювання сімейного вогнища і харчовий феєрверк на весільний торт. Категорично заборонені "Небесні ліхтарики". Салюти та феєрверки в обов'язковому порядку узгоджуються з Виконавцем. Забороняється приносити з собою зброю, вогненебезпечні, вибухові ,в тому числі піротехнічні вироби, легкозаймисті, отруйні, токсичні речовини. Виявлення на територія комплексу вогняні предмети, без узгодження з Виконавцем, миттєво вилучається службою безпеки.

9.  За бажанням Замовника провести запуск салютів,  вогнів, куль, проведення шоу (все що пов'язано з вогнем), дим в залі ресторану, свічки, холодні вогні, запалювання букв і т.д. - всі можливості проведення такого заходу підлягають в обов'язковому порядку узгодженню і обговоренню з Виконавцем. У випадку, якщо Виконавець  не був попереджений і не надав дозволу та\або було порушено попередні домовленості щодо умов проведення таких заходів, Виконавець має право відмовити в проведенні таких запусків.

10. Забороняється використовувати при флористиці  і декорації: двухсторонній скотч, скоби стиплера, клей та інші предмети,  які  шкодять інвентарю. При зборі букетів і будь-якого іншого інвентарю використовується поверхня, яка  накрита скатертиною або клейонкою. Заборонено робити все це на підлогах, столах і т.д.  Після закінчення приготування локацій до проведення банкету, потрібно прибирати за собою (листя, стрічки, тирса і т.д.)

11. Монтажні \ демонтажні роботи, які проводяться до 8.00 чи після 23.30, коли закінчився захід, оплачуються із розрахунку 600 грн. за кожну годину.

12. Для налаштування апаратури і підготовки вокалу, надається певний час, який обговорюється за 2 (два) календарні дні. Групи, які знаходяться на банкетах повинні мати з собою подовжувачі, розподільник для електрики,  тран (накладка , яка закриває великі дроти) для кабелю .

13. Категорично забороняється використовувати у приміщеннях ресторану МЕТАФАН,  паперове шоу, пелюстки троянд, хлопавки. Якщо все перераховане використовується на вулиці, то Виконавцем стягується додаткова плата за прибирання. Також забороняється використовувати спец.ефекти, холодний лід або дим, оскільки при їх використанні доводиться відключати пожежну сигналізацію, і комплекс залишається без пожежної безпеки.

14. Категорично забороняється використовувати будь-які споруди (подіуми, об’ємні та великогабаритні фігури) на трав'яних покриттях.

15.  Замовник  може привезти з собою фрукти до 10 кг. Спеціальне обслуговування Виконавцем  такого роду послуг - 100 грн. за  1кг.

16.  Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені або залишені речі гостями. Велике прохання контролювати і стежити за подарованими речами під час заходу і після його закінчення.

14. Для надання послуг з обслуговування банкету, залучаються офіціанти із розрахунку 1 офіціант на 10-12 осіб. За бажанням Замовника, кількість офіціантів збільшується за додаткову плату.

15. Замовник зобов’язується надати сценарний план проведення заходу та узгодити його з Виконавцем. Надати відповідальну особу з боку Замовника по монтажу і демонтажу обладнання. Надати звукове обладнання, провести його установку і забезпечити безперебійне проведення заходу. Залучаючи третіх осіб для надання послуг за цим Договором, Замовник залишається відповідальним за їх дії, як за свої власні.

16. На території комплексу заборонено привозити та користуватися своїми кальянами.

17. На території комплексу заборонено знаходиться з домашніми тваринами. При порушенні правил комплексу, Замовник несе повністю відповідальність за тварин самостійно.

18. При проведенні заходу у залі Панорама забороняється виносити та вмикати звукове обладнання на терасі зали. Виключення надається тільки для супроводу виїзної церемонії молодят. За використання  звукового обладнання у інших випадках стягується штраф 3000 грн.

 

Замовник зобов’язується ознайомити із ними запрошених ним гостей та залучених третіх осіб.

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Пакентіс Таїсія Анатоліївна          

Юр. адреса: 04209, м. Київ, вул. Озерна, буд. 12, кв. 68

Поштова адреса: 07301, Київська обл., м. Вишгород, а\с №82

РНОКПП 2866724100

Р/р UA933052990000026002006805534

в ПАТ КБ “Приватбанк”

МФО 305299

 

 

 

        ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

         про надання послуг з організації та проведення заходу

 

Фізична особа-підприємець Пакентіс Олег Артурович, який діє на підставі  Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (серія В00  №296631 від 27.07.2001), платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5%, іменований надалі «Виконавець», з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа (або їх уповноважений представник), що прийняла (акцептувала) дану пропозицію іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, відповідно до вимог ст.ст. 633, 641-642 Цивільного кодексу України, уклали цей договір, адресований необмеженому колу осіб. Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір з надання послуг, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.

 

         ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ:

Договір публічної оферти з надання послуг – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання послуг з організації та проведення заходу кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному Замовнику перед іншим щодо укладення цього Договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг.

Прийняття (акцепт) пропозиції – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, шляхом оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем.

Раннє анулювання – відмова Замовника  від замовлених послуг за 8 (вісім) календарних днів і раніше до узгодженої Сторонами дати проведення заходу.

Пізнє анулювання – відмова Замовника  від замовлених  послуг за 7 (сім) календарних днів і пізніше, але не менше ніж за 24 години до узгодженої Сторонами дати проведення заходу.

Неприбуття – фактичне неприбуття Замовника (запрошених ним гостей) у  день проведення заходу або ануляція замовлених послуг менше ніж за 24 години до узгодженої Сторонами дати проведення заходу.

Штрафні санкції – штраф, який сплачується Стороною у випадку порушення нею вимог,  обумовлених цим Договором.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, надати Замовнику послуги з організації та проведення заходу (сервіровка, обслуговування офіціантами, приготування страв, надання приміщень конференц-залу, приміщення ресторану для проведення заходу) на території ЗКВ «Sobі club»: Київська обл., Вишгородський р-н, Хотянівська селищна рада, вул. Прирічна, 1 (надалі – комплекс), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх згідно з умовами цього Договору.

1.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі, приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень шляхом акцепту.

1.3. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовника замовлених послуг.

 

 1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Замовлення послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником заявки за допомогою поштового, електронного, телефонного та іншого зв’язку із зазначенням кількості учасників заходу,  запрошених Замовником, дати та часу проведення заходу, місця (залу) проведення заходу, перелік послуг, що замовляються та іншої необхідної інформації.

2.2. Після отримання замовлення, Виконавець підтверджує можливість його прийняття із визначенням попередньої вартості такого замовлення. Сплата Замовником попередньої оплати в розмірі 50% від попередньої вартості послуг на підставі наданого Виконавцем рахунку, підтверджує згоду Замовника із сумою попередньої вартості замовлених послуг.

Сторони мають право збільшити вказану вартість послуг шляхом затвердження Меню-замовлення із зазначенням загальної суми вартості усіх послуг.

2.3. Ціни на послуги, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України - гривні та підлягають сплаті у визначені Договором строки шляхом безготівкового розрахунку, готівкою або із використанням платіжних карток.

2.4. Замовник сплачує попередню оплату в розмірі 50% від попередньої вартості послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту надання Виконавцем рахунку та зобов’язується здійснити остаточний розрахунок з Виконавцем не пізніше 1 (одного) календарного дня до дати надання послуг згідно узгодженого Сторонами Меню-замовлення із зазначенням загальної суми вартості усіх послуг. Якщо сума не буде внесена в розмірі 100%, то Виконавець розуміє це як відмову  Замовника від надання послуг.

2.4.1. У випадку раннього анулювання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 50% від попередньої вартості замовлених послуг або загальної вартості усіх послуг за умови узгодження Сторонами Меню-замовлення, протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Виконавець має право повністю або частково погасити штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати без надіслання відповідної вимоги.

2.4.2. У випадку пізнього анулювання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 90% від попередньої вартості замовлених послуг або загальної вартості усіх послуг за умови узгодження Сторонами Меню-замовлення, протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Виконавець має право повністю або частково погасити штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати без надіслання відповідної вимоги.

2.4.3. У випадку неприбуття, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 100% від попередньої вартості замовлених послуг або загальної вартості усіх послуг за умови узгодження Сторонами Меню-замовлення, протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Виконавець має право повністю або частково погасити штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати без надіслання відповідної вимоги.

2.5. Зміна узгодженої Сторонами дати або місця проведення заходу, зменшення узгодженої Сторонами попередньої вартості замовлених послуг не допускається.

2.6. За письмовим зверненням Замовника, обрану дату та місце під захід, Виконавець може передати іншому замовнику на умовах перепродажу. У випадку підписання договору та внесення новим замовником попередньої оплати, Замовнику повертаються грошові кошти, на підставі пред’явлення квитанції про внесення попередньої оплати до Договору.

2.7. У разі надання Замовнику додаткових послуг, що не були узгоджені Сторонами в Меню-замовленні, Замовник зобов’язується сплатити вартість цих послуг у повному обсязі відповідно до виставленого Виконавцем рахунку одразу після їх надання якщо оплата здійснюється готівкою або із використанням платіжних карток. У випадку безготівкового розрахунку - не пізніше трьох банківських днів з дати надання таких послуг відповідно до виставленого Виконавцем рахунку.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. своєчасно надавати послуги, які є предметом цього Договору, та забезпечити їх якість відповідно до державних стандартів, санітарних норм і правил та інших норм чинного законодавства України;

3.1.2. забезпечити Замовника професійним персоналом і професійним устаткуванням для надання послуг за цим Договором;

3.1.3. виконувати правила техніки безпеки та пожежної безпеки при наданні послуг за цим Договором;

3.1.4.  забезпечити безпеку учасників заходу.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання  послуг за цим  Договором;

3.2.2. отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;

3.2.3. стягнути з Замовника штрафні санкції у випадках та у розмірах, які визначені цим Договором.

3.3. Замовник зобов’язується:

3.3.1. забезпечувати Виконавця усією інформацією, необхідною для надання  послуг;

3.3.2. узгодити із Виконавцем Меню-замовлення не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку надання послуг;

3.3.3. надати сценарний план, програму проведення заходу та узгодити його з Виконавцем не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку надання послуг. Надати відповідальну особу з боку Замовника по монтажу і демонтажу обладнання. Надати відповідальну особу за звукове обладнання, яка проводить його установку і забезпечує безперебійне проведення заходу. Залучаючи третіх осіб для надання послуг за цим Договором, Замовник залишається відповідальним за їх дії, як за свої власні;

3.3.4. здійснити оплату послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеному цим Договором;

3.3.5. дотримуватись затверджених Правил перебування на території Виконавця, що визначені у Додатку №1 до цього Договору та є його невід’ємною частиною;

3.3.6. забезпечити під час проведення заходу громадський спокій і порядок в приміщенні та прилеглих територіях, які використовуються для проведення заходу.

У разі виникнення конфліктів між учасниками заходу та\або представниками державних, громадських, правоохоронних органів, Замовник зобов’язується вжити всі необхідні заходи для усунення цього конфлікту. У разі зриву проведення заходу з вини Замовника чи запрошених ним гостей, Виконавцем претензії не приймаються, сплачені грошові кошти поверненню не підлягають. В такому випадку послуги вважаються наданими якісно, належним чином та у повному обсязі.

3.3.7. у разі пошкодження майна Виконавця відшкодувати вартість майна та сплатити штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від повної вартості цього майна, як компенсацію збитків Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання рахунку. Фактична вартість пошкодженого майна визначається Виконавцем на підставі фінансових документів та ринкової вартості майна. Вказана Виконавцем вартість майна у квитанції, яка надається Замовнику для здійснення оплати є остаточною і оскарженню останнім не підлягає.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. здійснювати контроль за повнотою та якістю послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором;

3.5. Сторони мають право вимагати один від одного належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

         4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

4.2. При виявленні недоліків у наданій послузі або невідповідності послуги, що документально підтверджено з боку Замовника, останній має право за власним вибором вимагати або усунення у визначений ним строк недоліків або відповідного зменшення ціни за надану послугу.

4.3. У разі затримки платежів, строки яких зазначено в цьому Договорі або у відповідних додатках до цього Договору, Замовник виплачує на вимогу Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення до дня фактичного виконання зобов’язань.

4.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

5.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили,  повинна не пізніше  ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатись надалі на вищезгадані обставини.

5.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ, який виданий відповідним компетентним органом, зокрема Торговою промисловою палатою України.

5.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

6.1. Моментом укладення цього Договору є дата оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів на рахунок Виконавця, є підтвердженням з боку Замовника, акцепту пропозиції та прийняття Замовником всіх істотних умов цього Договору, в тому числі але не виключно умов щодо зміни та відмови від замовлених послуг, розмірів штрафів та порядку перебування на території комплексу.

6.2. Оплата грошових коштів за рахунком, виставленим Виконавцем є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті http://sobiclub.com і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст.ст.633, 641-642 Цивільного кодексу України).

6.3. Цей Договір діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором, а в частині розрахунків – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

6.4. Усі спори, що випливають з цього Договору  або виникають у зв’язку з ним, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

6.5. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони будуть керуватися положеннями чинного законодавства України.

6.6. Узгодження Меню-замовлення та інших додатків до цього  Договору може здійснюватися Сторонами в електронній формі у відповідності до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» шляхом накладення електронних підписів з обох Сторін за допомогою офіційного веб-порталу https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv.

6.7. Замовник засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст його персональних даних, що були зібрані Виконавцем, про мету збору його персональних даних та про осіб,  яким передаються його персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

 

       ПРАВИЛА

       перебування на території комплексу

 

1. Усі заходи на відкритих територіях комплексу проводяться з 9.00 до 23.00. Музикальний супровід заходу дозволений виключно з 9:00 до 23:00, після 21:00 рівень звуку повинен бути зменшений, та прибрані баси. Всі вечірні вистави і шоу програми в супроводі музики, можуть проводитися на відкритих майданчиках виключно до 22:00.  Прийнятний рівень шуму при проведенні заходів на літній терасі ресторану та після 21:00 (музика, програма заходу) не має перевищувати показник у 80 децибел (дБ). При розташуванні апаратури, всі колонки мають бути направленні у протилежний бік від житлових будівель комплексу. Локація Шатер на Дніпрі – колонки мають бути направленні тільки у бік річки. На Локації Бассейн 18м. -  забороняється гучна музика з колонками, дозволено виключно фонова музика. На всіх відкритих локаціях прийнятний рівень при проведенні заходів (музика, програма заходу) немає перевищувати показник у 80 децибел (дБ). На відкритих майданчиках категорично ЗАБОРОНЕНО співати караоке.

2. Усі заходи, які проводяться у закритих приміщеннях комплексу тривають з 9.00 до 23.00, але за домовленістю, Замовник може продовжити перебування у будівлі ресторану за додаткову плату у розрахунку 2000.00 (дві тисячі  гривень 00 коп.) за одну годину. Тарифікація розпочинається з 23.00 години. Замовнику без оплати надається 30 хв. для того щоб залишити приміщення, що використовувалися для проведення заходу та\або  територію комплексу.         

3. Залишок продукції після банкету-рестораном не зберігається. Всю решту їжі, яка залишається після заходу, Замовник може забрати з собою. Виконавець за залишок їжі відповідальності не несе. Весь збір та упаковка проводитися Замовником (за санітарними нормами Виконавець не надає послуги з пакування залишків їжі).

4. Згідно правил комплексу Замовнику забороняється приносити до закладу громадського харчування продовольчу сировину, харчові продукти, у тому числі алкогольні та безалкогольні напої, а також залучати сторонніх осіб до приготування страв (Виписка з Наказу міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219). За взаємною згодою Сторін, на певних умовах, Виконавець  надає можливість Замовнику завезти алкогольні і  безалкогольних напої, в запакованому вигляді та при наявності акцизної марки. Кондитерські вироби (торти, коровай, солодощі) вживаються у ресторані, виключно при наданні Сертифікату якості від виробника.

5. Увесь інвентар, або речі, що використовувалися Замовником чи його уповноваженою особою, під час проведення банкету, мають бути прибрані одразу по закінченню заходу. За неприбрані чи залишені без нагляду речі та\або інвентар - Виконавець відповідальності не несе.

6. У разі проведення Замовником заходу у Банкетній залі ресторану (перший поверх будівлі ресторану), 1\2 частина літньої тераси ресторану надається, на час проведення заходу для користування, Замовнику без оплати. З 21:00 для Банкетної зали ресторану працює тільки  головний вхід до ресторану, всі інші двері зачиняються. За наданою згодою Виконавця, Замовник може зайняти всю терасу, сплативши орендну плату у розмірі 15 000 грн. Вартість оренди тераси біля залу Панорамний складає 3500 грн.  (пт.-нд., святкові дні) та  2300 грн. (пн.-чт.).

7. Затверджене меню поширюється лише на ту кількість гостей, яка вказується в ньому вказується. Для всіх додаткових гостей, організаторів і супроводжуючого персоналу цього заходу, складається окреме меню.

8. Використання свічок дозволяється виключно в колбах, вище ніж самі свічки. Виключенням є обряд запалювання сімейного вогнища і харчовий феєрверк на весільний торт. Категорично заборонені "Небесні ліхтарики". Салюти та феєрверки в обов'язковому порядку узгоджуються з Виконавцем. Забороняється приносити з собою зброю, вогненебезпечні, вибухові ,в тому числі піротехнічні вироби, легкозаймисті, отруйні, токсичні речовини. Виявлення на територія комплексу вогняні предмети, без узгодження з Виконавцем, миттєво вилучається службою безпеки.

9.  За бажанням Замовника провести запуск салютів,  вогнів, куль, проведення шоу (все що пов'язано з вогнем), дим в залі ресторану, свічки, холодні вогні, запалювання букв і т.д. - всі можливості проведення такого заходу підлягають в обов'язковому порядку узгодженню і обговоренню з Виконавцем. У випадку, якщо Виконавець  не був попереджений і не надав дозволу та\або було порушено попередні домовленості щодо умов проведення таких заходів, Виконавець має право відмовити в проведенні таких запусків.

10. Забороняється використовувати при флористиці  і декорації: двухсторонній скотч, скоби стиплера, клей та інші предмети,  які  шкодять інвентарю. При зборі букетів і будь-якого іншого інвентарю використовується поверхня, яка  накрита скатертиною або клейонкою. Заборонено робити все це на підлогах, столах і т.д.  Після закінчення приготування локацій до проведення банкету, потрібно прибирати за собою (листя, стрічки, тирса і т.д.)

11. Монтажні \ демонтажні роботи, які проводяться до 8.00 чи після 23.30, коли закінчився захід, оплачуються із розрахунку 600 грн. за кожну годину.

12. Для налаштування апаратури і підготовки вокалу, надається певний час, який обговорюється за 2 (два) календарні дні. Групи, які знаходяться на банкетах повинні мати з собою подовжувачі, розподільник для електрики,  тран (накладка , яка закриває великі дроти) для кабелю .

13. Категорично забороняється використовувати у приміщеннях ресторану МЕТАФАН,  паперове шоу, пелюстки троянд, хлопавки. Якщо все перераховане використовується на вулиці, то Виконавцем стягується додаткова плата за прибирання. Також забороняється використовувати спец.ефекти, холодний лід або дим, оскільки при їх використанні доводиться відключати пожежну сигналізацію, і комплекс залишається без пожежної безпеки.

14. Категорично забороняється використовувати будь-які споруди (подіуми, об’ємні та великогабаритні фігури) на трав'яних покриттях.

15.  Замовник  може привезти з собою фрукти до 10 кг. Спеціальне обслуговування Виконавцем  такого роду послуг - 100 грн. за  1кг.

16.  Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені або залишені речі гостями. Велике прохання контролювати і стежити за подарованими речами під час заходу і після його закінчення.

14. Для надання послуг з обслуговування банкету, залучаються офіціанти із розрахунку 1 офіціант на 10-12 осіб. За бажанням Замовника, кількість офіціантів збільшується за додаткову плату.

15. Замовник зобов’язується надати сценарний план проведення заходу та узгодити його з Виконавцем. Надати відповідальну особу з боку Замовника по монтажу і демонтажу обладнання. Надати звукове обладнання, провести його установку і забезпечити безперебійне проведення заходу. Залучаючи третіх осіб для надання послуг за цим Договором, Замовник залишається відповідальним за їх дії, як за свої власні.

16. На території комплексу заборонено привозити та користуватися своїми кальянами.

17. На території комплексу заборонено знаходиться з домашніми тваринами. При порушенні правил комплексу, Замовник несе повністю відповідальність за тварин самостійно.

18. При проведенні заходу у залі Панорама забороняється виносити та вмикати звукове обладнання на терасі зали. Виключення надається тільки для супроводу виїзної церемонії молодят. За використання  звукового обладнання у інших випадках стягується штраф 3000 грн.

 

Замовник зобов’язується ознайомити із ними запрошених ним гостей та залучених третіх осіб.

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Пакентіс Олег Артурович          

Юр. адреса: 04209, м. Київ, вул. Озерна, буд. 12, кв. 68

Поштова адреса: 07301, Київська обл., м. Вишгород, а\с №82

РНОКПП 2719209835                                                    

Р/р UA793052990000026008046807024

в ПАТ КБ “Приватбанк”

МФО 305299

 

 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг з організації та проведення заходу

 

Фізична особа-підприємець Стефанюк Олексій Дмитрович, який діє на підставі Виписки з з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата запису: 26.05.2016, номер запису: 2 030 000 0000 004617), платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5%, іменований надалі «Виконавець», з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа (або їх уповноважений представник), що прийняла (акцептувала) дану пропозицію іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, відповідно до вимог ст.ст. 633, 641-642 Цивільного кодексу України, уклали цей договір, адресований необмеженому колу осіб. Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір з надання послуг, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.

 

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ:

Договір публічної оферти з надання послуг – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання послуг з організації та проведення заходу кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному Замовнику перед іншим щодо укладення цього Договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг.

Прийняття (акцепт) пропозиції – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, шляхом оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем.

Раннє анулювання – відмова Замовника  від замовлених послуг за 8 (вісім) календарних днів і раніше до узгодженої Сторонами дати проведення заходу.

Пізнє анулювання – відмова Замовника  від замовлених  послуг за 7 (сім) календарних днів і пізніше, але не менше ніж за 24 години до узгодженої Сторонами дати проведення заходу.

Неприбуття – фактичне неприбуття Замовника (запрошених ним гостей) у  день проведення заходу або ануляція замовлених послуг менше ніж за 24 години до узгодженої Сторонами дати проведення заходу.

Штрафні санкції – штраф, який сплачується Стороною у випадку порушення нею вимог,  обумовлених цим Договором.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, надати Замовнику послуги з організації та проведення заходу з організації та проведення заходу (сервіровка, обслуговування офіціантами, приготування страв, надання приміщень конференц-залу, приміщення ресторану для проведення заходу) на території ЗКВ «Sobі club»: Київська обл., Вишгородський р-н, Хотянівська селищна рада, вул. Прирічна, 1 (надалі – комплекс), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх згідно умов цього Договору.

1.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі, приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень шляхом акцепту.

1.3. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником замовлених послуг.

 

 1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Замовлення послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником заявки за допомогою поштового, електронного, телефонного та іншого зв’язку із зазначенням кількості учасників заходу,  запрошених Замовником, дати та часу проведення заходу, місця (залу) проведення заходу, перелік послуг, що замовляються та іншої необхідної інформації.

2.2. Після отримання замовлення, Виконавець підтверджує можливість його прийняття із визначенням попередньої вартості такого замовлення. Сплата Замовником попередньої оплати в розмірі 50% від попередньої вартості послуг на підставі наданого Виконавцем рахунку, підтверджує згоду Замовника із сумою попередньої вартості замовлених послуг.

Сторони мають право збільшити вказану вартість послуг шляхом затвердження Меню-замовлення із зазначенням загальної суми вартості усіх послуг.

2.3. Ціни на послуги, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України - гривні та підлягають сплаті у визначені Договором строки шляхом безготівкового розрахунку, готівкою або із використанням платіжних карток.

2.4. Замовник сплачує попередню оплату в розмірі 50% від попередньої вартості послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту надання Виконавцем рахунку та зобов’язується здійснити остаточний розрахунок з Виконавцем не пізніше 1 (одного) календарного дня до дати надання послуг згідно узгодженого Сторонами Меню-замовлення із зазначенням загальної суми вартості усіх послуг. Якщо сума не буде внесена в розмірі 100%, то Виконавець розуміє це як відмову  Замовника від надання послуг.

2.4.1. У випадку раннього анулювання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 50% від попередньої вартості замовлених послуг або загальної вартості усіх послуг за умови узгодження Сторонами Меню-замовлення, протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Сторони досягли згоди, що Виконавець має право повністю або частково погасити штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати.

2.4.2. У випадку пізнього анулювання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 90% від попередньої вартості замовлених послуг або загальної вартості усіх послуг за умови узгодження Сторонами Меню-замовлення, протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Сторони досягли згоди, що Виконавець має право повністю або частково погасити штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати.

2.4.3. У випадку неприбуття, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 100% від попередньої вартості замовлених послуг або загальної вартості усіх послуг за умови узгодження Сторонами Меню-замовлення, протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Сторони досягли згоди, що Виконавець має право повністю або частково погасити штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати.

2.5. Зміна узгодженої Сторонами дати або місця проведення заходу, зменшення узгодженої Сторонами попередньої вартості замовлених послуг не допускається.

2.6. За письмовим зверненням Замовника, обрану дату та місце під захід, Виконавець може передати іншому замовнику на умовах перепродажу. У випадку підписання договору та внесення новим замовником попередньої оплати, попередньому Замовнику повертаються грошові кошти, на підставі пред’явлення квитанції про внесення попередньої оплати до Договору.

2.7. У разі надання Замовнику додаткових послуг, що не були узгоджені Сторонами в Меню-замовленні, Замовник зобов’язується сплатити вартість цих послуг у повному обсязі відповідно до виставленого Виконавцем рахунку одразу після їх надання якщо оплата здійснюється готівкою або із використанням платіжних карток. У випадку безготівкового розрахунку - не пізніше трьох банківських днів з дати надання таких послуг відповідно до виставленого Виконавцем рахунку.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. своєчасно надавати послуги, які є предметом цього Договору, та забезпечити їх якість відповідно до державних стандартів, санітарних норм і правил та інших норм чинного законодавства України;

3.1.2. забезпечити Замовника професійним персоналом і професійним устаткуванням для надання послуг за цим Договором;

3.1.3. виконувати правила техніки безпеки та пожежної безпеки при наданні  послуг за цим Договором;

3.1.4.  забезпечити безпеку учасників заходу.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання  послуг за цим  Договором;

3.2.2. отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;

3.2.3. стягнути з Замовника штрафні санкції у випадках та у розмірах, які визначені цим Договором.

3.3. Замовник зобов’язується:

3.3.1. забезпечувати Виконавця усією інформацією, необхідною для надання  послуг;

3.3.2. узгодити із Виконавцем Меню-замовлення не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку надання послуг;

3.3.3. надати сценарний план, програму проведення заходу та узгодити його з Виконавцем не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку надання послуг. Надати відповідальну особу з боку Замовника по монтажу і демонтажу обладнання. Надати відповідальну особу за звукове обладнання, яка проводить його установку і забезпечує безперебійне проведення заходу. Залучаючи третіх осіб для надання послуг за цим Договором, Замовник залишається відповідальним за їх дії, як за свої власні;

3.3.4. здійснити оплату послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеному цим Договором;

3.3.5. дотримуватись затверджених Правил перебування на території Виконавця, що визначені у Додатку №1 до цього Договору та є його невід’ємною частиною;

3.3.6. забезпечити під час проведення заходу громадський спокій і порядок в приміщенні та прилеглих територіях, які використовуються для проведення заходу.

У разі виникнення конфліктів між учасниками заходу та\або представниками державних, громадських, правоохоронних органів, Замовник зобов’язується вжити всі необхідні заходи для усунення цього конфлікту. У разі зриву проведення заходу з вини Замовника чи запрошених ним гостей, Виконавцем претензії не приймаються, сплачені грошові кошти поверненню не підлягають. В такому випадку послуги вважаються наданими якісно, належним чином та у повному обсязі.

3.3.7. у разі пошкодження майна Виконавця відшкодувати вартість майна та сплатити штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від повної вартості цього майна, як компенсацію збитків Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання рахунку. Фактична вартість пошкодженого майна визначається Виконавцем на підставі фінансових документів та ринкової вартості майна. Вказана Виконавцем вартість майна у квитанції, яка надається Замовнику для здійснення оплати є остаточною і оскарженню останнім не підлягає.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. здійснювати контроль за повнотою та якістю послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором;

3.5. Сторони мають право вимагати один від одного належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

4.2. При виявленні недоліків у наданій послузі або невідповідності послуги, що документально підтверджено з боку Замовника, останній має право за власним вибором вимагати або усунення у визначений ним строк недоліків або відповідного зменшення ціни за надану послугу.

4.3. У разі затримки платежів, строки яких зазначено в цьому Договорі або у відповідних додатках до цього Договору, Замовник виплачує на вимогу Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення до дня фактичного виконання зобов’язань.

4.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

5.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили,  повинна не пізніше  ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатись надалі на вищезгадані обставини.

5.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ, який виданий відповідним компетентним органом, зокрема Торговою промисловою палатою України.

5.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

6.1. Моментом укладення цього Договору є дата оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів на рахунок Виконавця, є підтвердженням з боку Замовника, акцепту пропозиції та прийняття Замовником всіх істотних умов цього Договору, в тому числі але не виключно умов щодо зміни та відмови від замовлених послуг, розмірів штрафів та порядку перебування на території комплексу.

6.2. Оплата грошових коштів за рахунком, виставленим Виконавцем є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті http://sobiclub.com і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст.ст.633, 641-642 Цивільного кодексу України).

6.3. Цей Договір діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором, а в частині розрахунків – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

6.4. Усі спори, що випливають з цього Договору  або виникають у зв’язку з ним, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

6.5. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони будуть керуватися положеннями чинного законодавства України.

6.6. Узгодження Меню-замовлення та інших додатків до цього  Договору може здійснюватися Сторонами в електронній формі у відповідності до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» шляхом накладення електронних підписів з обох Сторін за допомогою офіційного веб-порталу https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv.

6.7. Замовник засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст його персональних даних, що були зібрані Виконавцем, про мету збору його персональних даних та про осіб,  яким передаються його персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

 

ПРАВИЛА

 перебування на території комплексу

 

1. Усі заходи на відкритих територіях комплексу проводяться з 9.00 до 23.00. Музикальний супровід заходу дозволений виключно з 9:00 до 23:00, після 21:00 рівень звуку повинен бути зменшений, та прибрані баси. Всі вечірні вистави і шоу програми в супроводі музики, можуть проводитися на відкритих майданчиках виключно до 22:00.  Прийнятний рівень шуму при проведенні заходів на літній терасі ресторану та після 21:00 (музика, програма заходу) не має перевищувати показник у 80 децибел (дБ). При розташуванні апаратури, всі колонки мають бути направленні у протилежний бік від житлових будівель комплексу. Локація Шатер на Дніпрі – колонки мають бути направленні тільки у бік річки. На Локації Бассейн 18м. -  забороняється гучна музика з колонками, дозволено виключно фонова музика. На всіх відкритих локаціях прийнятний рівень при проведенні заходів (музика, програма заходу) немає перевищувати показник у 80 децибел (дБ). На відкритих майданчиках категорично ЗАБОРОНЕНО співати караоке.

2. Усі заходи, які проводяться у закритих приміщеннях комплексу тривають з 9.00 до 23.00, але за домовленістю, Замовник може продовжити перебування у будівлі ресторану за додаткову плату у розрахунку 2000.00 (дві тисячі  гривень 00 коп.) за одну годину. Тарифікація розпочинається з 23.00 години. Замовнику без оплати надається 30 хв. для того щоб залишити приміщення, що використовувалися для проведення заходу та\або  територію комплексу.     

3. Залишок продукції після банкету-рестораном не зберігається. Всю решту їжі, яка залишається після заходу, Замовник може забрати з собою. Виконавець за залишок їжі відповідальності не несе. Весь збір та упаковка проводитися Замовником (за санітарними нормами Виконавець не надає послуги з пакування залишків їжі).

4. Згідно правил комплексу Замовнику забороняється приносити до закладу громадського харчування продовольчу сировину, харчові продукти, у тому числі алкогольні та безалкогольні напої, а також залучати сторонніх осіб до приготування страв (Виписка з Наказу міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219). За взаємною згодою Сторін, на певних умовах, Виконавець  надає можливість Замовнику завезти алкогольні і  безалкогольних напої, в запакованому вигляді та при наявності акцизної марки. Кондитерські вироби (торти, коровай, солодощі) вживаються у ресторані, виключно при наданні Сертифікату якості від виробника.

5. Увесь інвентар, або речі, що використовувалися Замовником чи його уповноваженою особою, під час проведення банкету, мають бути прибрані одразу по закінченню заходу. За неприбрані чи залишені без нагляду речі та\або інвентар - Виконавець відповідальності не несе.

6. У разі проведення Замовником заходу у Банкетній залі ресторану (перший поверх будівлі ресторану), 1\2 частина літньої тераси ресторану надається, на час проведення заходу для користування, Замовнику без оплати. З 21:00 для Банкетної зали ресторану працює тільки  головний вхід до ресторану, всі інші двері зачиняються. За наданою згодою Виконавця, Замовник може зайняти всю терасу, сплативши орендну плату у розмірі 15 000 грн. Вартість оренди тераси біля залу Панорамний складає 3500 грн.  (пт.-нд., святкові дні) та  2300 грн. (пн.-чт.).

7. Затверджене меню поширюється лише на ту кількість гостей, яка вказується в меню-замовленні. Для всіх додаткових гостей, організаторів і супроводжуючого персоналу цього заходу, складається окреме меню замовлення.

8. Використання свічок дозволяється виключно в колбах, вище ніж самі свічки. Виключенням є обряд запалювання сімейного вогнища і харчовий феєрверк на весільний торт. Категорично заборонені "Небесні ліхтарики". Салюти та феєрверки в обов'язковому порядку узгоджуються з Виконавцем. Забороняється приносити з собою зброю, вогненебезпечні, вибухові ,в тому числі піротехнічні вироби, легкозаймисті, отруйні, токсичні речовини. Виявлення на територія комплексу вогняні предмети, без узгодження з Виконавцем, миттєво вилучається службою безпеки.

9.  За бажанням Замовника провести запуск салютів,  вогнів, куль, проведення шоу (все що пов'язано з вогнем), дим в залі ресторану, свічки, холодні вогні, запалювання букв і т.д. - всі можливості проведення такого заходу підлягають в обов'язковому порядку узгодженню і обговоренню з Виконавцем. У випадку, якщо Виконавець  не був попереджений і не надав дозволу та\або було порушено попередні домовленості щодо умов проведення таких заходів, Виконавець має право відмовити в проведенні таких запусків.

10. Забороняється використовувати при флористиці  і декорації: двухсторонній скотч, скоби стиплера, клей та інші предмети,  які  шкодять інвентарю. При зборі букетів і будь-якого іншого інвентарю використовується поверхня, яка  накрита скатертиною або клейонкою. Заборонено робити все це на підлогах, столах і т.д.  Після закінчення приготування локацій до проведення банкету, потрібно прибирати за собою (листя, стрічки, тирса і т.д.).

11. Монтажні \ демонтажні роботи, які проводяться до 8.00 чи після 23.30, коли закінчився захід, оплачуються із розрахунку 600 грн. за кожну годину.

12. Для налаштування апаратури і підготовки вокалу, надається певний час, який обговорюється за 2 (два) календарні дні. Групи, які знаходяться на банкетах повинні мати з собою подовжувачі, розподільник для електрики,  тран (накладка , яка закриває великі дроти) для кабелю .

13. Категорично забороняється використовувати у приміщеннях ресторану МЕТАФАН,  паперове шоу, пелюстки троянд, хлопавки. Якщо все перераховане використовується на вулиці, то Виконавцем стягується додаткова плата за прибирання. Також забороняється використовувати спец.ефекти, холодний лід або дим, оскільки при їх використанні доводиться відключати пожежну сигналізацію, і комплекс залишається без пожежної безпеки.

14. Категорично забороняється використовувати будь-які споруди (подіуми, об’ємні та великогабаритні фігури) на трав'яних покриттях.

15.  Замовник  може привезти з собою фрукти до 10 кг. Спеціальне обслуговування Виконавцем  такого роду послуг - 100 грн. за  1кг.

16.  Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені або залишені речі гостями. Велике прохання контролювати і стежити за подарованими речами під час заходу і після його закінчення.

14. Для надання послуг з обслуговування банкету, залучаються офіціанти із розрахунку 1 офіціант на 10-12 осіб. За бажанням Замовника, кількість офіціантів збільшується за додаткову плату.

15. Замовник зобов’язується надати сценарний план проведення заходу та узгодити його з Виконавцем. Надати відповідальну особу з боку Замовника по монтажу і демонтажу обладнання. Надати звукове обладнання, провести його установку і забезпечити безперебійне проведення заходу. Залучаючи третіх осіб для надання послуг за цим Договором, Замовник залишається відповідальним за їх дії, як за свої власні.

16. На території комплексу заборонено привозити та користуватися своїми кальянами.

17. На території комплексу заборонено знаходиться з домашніми тваринами. При порушенні правил комплексу, Замовник несе повністю відповідальність за тварин самостійно.

18. При проведенні заходу у залі Панорама забороняється виносити та вмикати звукове обладнання на терасі зали. Виключення надається тільки для супроводу виїзної церемонії молодят. За використання  звукового обладнання у інших випадках стягується штраф 3000 грн.

 

Замовник зобов’язується ознайомити із ними запрошених ним гостей та залучених третіх осіб.

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Стефанюк Олексій Дмитрович

Юр. адреса: 59440, Чернівецька обл.,

Заставницький р-н, с. Юрківці, Урожайна, буд. 5

РНОКПП 2967421519

р/р UA 533348510000000002600723595

МФО 334851 в ПАТ ПУМБ м.Київ

 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання готельних послуг

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ» (код ЄДРПОУ 32947177), платник податку на прибуток підприємства на загальних підставах, іменоване надалі «Виконавець», з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа (або їх уповноважений представник), що прийняла (акцептувала) дану пропозицію іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, відповідно до вимог ст.ст. 633, 641-642 Цивільного кодексу України, уклали цей договір, адресований необмеженому колу осіб. Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір з надання готельних послуг, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.

 

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

 

Договір публічної оферти з надання готельних послуг – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання готельних послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному Замовнику перед іншим щодо укладення цього Договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг.

 

Прийняття (акцепт) пропозиції – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, шляхом оплати рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем.

 

Готельна послуга – дії Виконавця з розміщення Замовника або Гостя шляхом надання номеру для тимчасового проживання в готельному комплексі «Sobі club», який розташований за адресою: Київська обл., Вишгородський район, Хотянівська с/р, СТ «Лагуна», вул. Прирічна, 6-А, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням в зазначеному готельному комплексі.

 

Гість (гості) – особа(-и), яка(-і) скористається(-ються) або фактично скористалася(-лися) готельними послугами.

 

Бронювання – процес  замовлення  Замовником послуг  у певному обсязі до початку доби запланованого заїзду,  з метою їх використання в  обумовлені  терміни.

 

Час заїзду – з 14:00 години дня за місцевим часом.

 

Час виїзду – до 12:00 години дня за місцевим часом.

 

Анулювання – відмова Замовника  від заброньованих  послуг.

 

Раннє анулювання – відмова Замовника  від заброньованих  послуг за 20 (двадцять) діб і раніше до  дати запланованого заїзду.

 

Пізнє анулювання – відмова Замовника  від заброньованих  послуг за 7 (сім) діб до дати запланованого заїзду.

 

Неприбуття – фактичне неприбуття Замовника або Гостей до  готельного комплексу  у  день заїзду або ануляція заброньованих послуг менше ніж за 24 години до вказаної дати розміщення.

 

Штрафні санкції – штраф, який сплачується Стороною у випадку порушення нею вимог,  обумовлених Договором.

 

 

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, надати Замовнику готельні послуги, а саме: послуги з тимчасового розміщення у спеціально обладнаних номерах Замовника, або третіх осіб Гостей, які вказані Замовником відповідно до замовлення на бронювання, в готельному комплексі «Sobі club», який розташований за адресою: Київська обл., Вишгородський район, Хотянівська с/р, СТ «Лагуна», вул. Прирічна, 6-А та інші послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі, приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень шляхом акцепту.

1.3. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовника замовлених ним послуг.

 

 1. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Бронювання послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником замовлення за допомогою поштового, електронного, телефонного та іншого зв’язку із зазначенням періоду проживання, дати і часу заїзду та виїзду, кількості місць і номерів, категорії номерів, прізвища та ініціалів Замовника або Гостей, кількості дітей, та їх віку, додаткових ліжок та іншої необхідної інформації.

2.2. Після отримання замовлення на бронювання послуг, Виконавець надсилає Замовнику електронною поштою рахунок для оплати із зазначенням вартості заброньованих послуг.

2.3. Замовник протягом 1 (однієї) доби з моменту надання Виконавцем рахунку для оплати заброньованих послуг, повинен сплатити суму грошових коштів зазначених в такому рахунку в повному обсязі.

2.4. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, або сплати їх готівкою в касу Виконавця, останній надає Замовнику підтвердження бронювання засобами електронного зв’язку.

2.5. У випадку раннього анулювання попередня оплата у розмірі 50% (п’ятдесяти відсотків) замовлених послуг не підлягає поверненню Замовнику та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього Договору. Бронювання анулюється.

2.6. У випадку пізнього анулювання попередня оплата у розмірі 90% (дев’яноста відсотків) замовлених послуг не підлягає поверненню Замовнику та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього Договору. Бронювання анулюється.

2.7. У випадку неприбуття попередня оплата замовлених послуг не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього Договору. Бронювання анулюється.

2.8. Ранній заїзд або пізній виїзд можливий виключно за попередньою згодою Виконавця та за додаткову оплату.

2.9. Розміщення Гостей, що прибули без попереднього бронювання проводиться при наявності вільних номерів і оплачується Виконавцю в момент такого розміщення. Плата за послуги визначається на момент заїзду.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. У вартість готельних послуг включено: проживання.

3.2. У разі надання Замовнику/Гостю додаткових послуг, Замовник/Гість зобов’язується сплатити вартість цих послуг у повному обсязі відповідно до виставленого Виконавцем рахунку.

3.3. Ціни на послуги, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України - гривні та підлягають сплаті у визначені Договором строки шляхом безготівкового розрахунку, готівкою або із використанням платіжних карток.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. своєчасно надавати послуги, які є предметом цього Договору, та забезпечити їх якість відповідно до державних стандартів, санітарних норм і правил та інших норм чинного законодавства України;

4.1.2. надати Замовнику необхідну і достовірну інформацію про готельні послуги, їх види, особливості та ціни, надати Замовнику або Гостю, на його прохання інші пов’язані із відповідним готельним обслуговуванням послуги, а також інформувати Замовника або Гостя, з Правилами проживання в готельному комплексі;

4.1.3. приймати, опрацьовувати і підтверджувати за можливості надання відповідних послуг, отримані згідно замовлення на бронювання готельних послуг в термін не більше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту їх отримання.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання  послуг за цим  Договором;

4.2.2. отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;

4.2.3. стягнути з Замовника штрафні санкції у випадках та у розмірах, які визначені цим Договором;

4.2.4. відмовити Замовнику або Гостю в розміщенні чи достроково розірвати Договір (здійснити виселення), у випадках передбачених Правилами проживання, а також, якщо Замовник або Гість, неодноразово (2 і більше разів) порушує внутрішні Правила проживання, що призводить чи може призвести до матеріальних збитків чи створює незручності для комфортного проживання інших гостей.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. забезпечувати Виконавця усією інформацією, необхідною для надання  послуг;

4.3.2. здійснити оплату послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеному цим Договором;

4.3.4. дотримуватись затверджених Правил проживання в готельному комплексі;

4.3.5. у разі пошкодження майна Виконавця відшкодувати вартість майна та сплатити штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від повної вартості цього майна, як компенсацію збитків Виконавця не пізніше дати виселення з готельного комплексу. Фактична вартість пошкодженого майна визначається Виконавцем на підставі фінансових документів та ринкової вартості майна. Вказана Виконавцем вартість майна у квитанції, яка надається Замовнику для здійснення оплати є остаточною і оскарженню останнім не підлягає.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. здійснювати контроль за повнотою та якістю послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором;

4.5. Сторони мають право вимагати один від одного належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. При неможливості Виконавцем виконати взяті на себе зобов’язання (крім випадків форс-мажорного характеру), Виконавець зобов’язаний розмістити Замовника/Гостя в іншому готелі, розташованому в даній місцевості, що надає послуги рівноцінні чи більш високої якості. Додаткові витрати, що виникли в зв’язку з цим бере на себе Виконавець.

5.3. У разі затримки платежів, строки яких зазначено в цьому Договорі або у відповідних додатках до цього Договору, Замовник виплачує на вимогу Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення до дня фактичного виконання зобов’язань.

5.4. При виявленні недоліків у наданій послузі або невідповідності послуги, що документально підтверджено з боку Замовника/Гостя, останній має право за власним вибором вимагати усунення у визначений ним строк недоліків або відповідного зменшення ціни за надану послугу.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, надзвичайний стан, карантин тощо).

6.2. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ, який виданий відповідним компетентним органом.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

7.1. Моментом укладення цього Договору є дата оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів Виконавцем, є підтвердженням з боку Замовника, акцепту пропозиції та прийняття Замовником всіх істотних умов цього Договору, в тому числі але не виключно умов щодо зміни та відмови від заброньованих послуг, розмірів штрафів та порядку проживання в готельному комплексі.

 

7.2. Оплата грошових коштів за цим рахунком є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті http://sobiclub.com і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст.ст.633, 641-642 Цивільного кодексу України).

7.3. Цей Договір діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором, а в частині розрахунків – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

7.4. Усі спори, що випливають з цього Договору  або виникають у зв’язку з ним, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

7.5. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони будуть керуватися положеннями чинного законодавства України.

7.6. Замовник/Гість засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст його персональних даних, що були зібрані Виконавцем, про мету збору його персональних даних та про осіб,  яким передаються його персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

 

РЕКВІЗИТИ:

ТОВ  «ПРЕСТИЖ»

Юр. адреса : 07363, Київська обл., Вишгородський район, с. Хотянівка, вул. Прирічна, буд.1

Факт. адреса: Київська обл., Вишгородський район, Хотянівська с/р, СТ «Лагуна», вул. Прирічна, 1

Пошт .адреса: 07301, м. Вишгород, А/С 82, ТОВ « ПРЕСТИЖ»

Код ЄДРПОУ 32947177

р/рах № UA84 3808 0500 0000 0026009434103

МФО 380805

в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»

ІПН 329471710088

 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг з організації та проведення заходу

 

Фізична особа-підприємець Варібрус Костянтин Іванович, який діє на підставі  Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (серія ВОЗ  №909461 від ___________), платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5%, іменований надалі «Виконавець», з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа (або їх уповноважений представник), що прийняла (акцептувала) дану пропозицію іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, відповідно до вимог ст.ст. 633, 641-642 Цивільного кодексу України, уклали цей договір, адресований необмеженому колу осіб. Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір з надання послуг, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

 

Договір публічної оферти з надання послуг – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання послуг з організації та проведення заходу кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному Замовнику перед іншим щодо укладення цього Договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг.

 

Прийняття (акцепт) пропозиції – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, шляхом оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем.

 

Анулювання – відмова Замовника  від замовлених послуг.

 

Раннє анулювання – відмова Замовника  від замовлених послуг за 30 (тридцять ) календарних днів до запланованої дати початку проведення заходу і раніше.

 

Пізнє анулювання – відмова Замовника  від заброньованих  послуг за 7 (сім) календарних днів до запланованої дати початку проведення заходу.

 

Неприбуття – фактичне неприбуття Замовника (запрошених ним учасників) у  день проведення заходу або ануляція замовлених послуг менше ніж за 24 години до запланованої дати заходу.

 

Штрафні санкції – штраф, який сплачується Стороною у випадку порушення нею вимог,  обумовлених Договором.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, надати Замовнику послуги з організації та проведення заходу (сервіровка, обслуговування офіціантами, приготування та подача страв) на території ЗКВ «Sobі club»: Київська обл., Вишгородський р-н, Хотянівська селищна рада, вул. Прирічна, 1 (надалі – комплекс), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі, приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень шляхом акцепту.

1.3. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником замовлених послуг.

 

 1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Замовлення послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником заявки за допомогою поштового, електронного, телефонного та іншого зв’язку із зазначенням кількості учасників заходу,  запрошених Замовником, дати та часу проведення заходу, місце (зал) проведення заходу, перелік послуг, що замовляються та іншої необхідної інформації.

2.2. Після отримання замовлення, Сторони узгоджують меню, а Виконавець надсилає Замовнику електронною поштою рахунок для оплати із зазначенням вартості замовлених послуг.

2.3. Замовник протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту надання Виконавцем рахунку для оплати замовлених послуг, повинен сплатити суму грошових коштів зазначених в такому рахунку в повному обсязі.

2.4. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або сплати їх готівкою в касу Виконавця, останній надає Замовнику підтвердження замовлення послуг засобами електронного зв’язку.

2.5. У випадку раннього анулювання попередня оплата у розмірі 50% (п’ятдесяти відсотків) замовлених послуг не підлягає поверненню Замовнику та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього Договору. Замовлення анулюється.

2.6. У випадку пізнього анулювання попередня оплата у розмірі 90% (дев’яноста відсотків) замовлених послуг не підлягає поверненню Замовнику та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього Договору. Замовлення анулюється.

2.7. У випадку неприбуття попередня оплата замовлених послуг не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього Договору. Замовлення анулюється.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. У разі надання Замовнику додаткових послуг, Замовник зобов’язується сплатити вартість цих послуг у повному обсязі відповідно до виставленого Виконавцем рахунку, але не пізніше трьох банківських днів з дати надання таких послуг.

3.3. Ціни на послуги, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України - гривні та підлягають сплаті у визначені Договором строки шляхом безготівкового розрахунку, готівкою або із використанням платіжних карток.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. своєчасно надавати послуги, які є предметом цього Договору, та забезпечити їх якість відповідно до державних стандартів, санітарних норм і правил та інших норм чинного законодавства України;

4.1.2. забезпечити Замовника професійним персоналом і професійним устаткуванням для надання послуг за цим Договором;

4.1.3. виконувати правила техніки безпеки та пожежної безпеки при наданні  послуг за цим Договором;

4.1.4.  забезпечити безпеку учасників заходу.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання  послуг за цим  Договором;

4.2.2. отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;

4.2.3. стягнути з Замовника штрафні санкції у випадках та у розмірах, які визначені цим Договором;

4.2.4. достроково розірвати Договір, якщо Замовник або пов’язані із ним треті особи, неодноразово (2 і більше разів) порушує Правила перебування на території комплексу, що призводить чи може призвести до матеріальних збитків чи створює незручності для комфортного перебування інших гостей комплексу.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. забезпечувати Виконавця усією інформацією, необхідною для надання  послуг. Не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати початку надання послуг надати програму заходу, внести зміни до замовлення (меню) шляхом його збільшення. Зменшення замовлених послуг – не допускається.

4.3.2. здійснити оплату послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеному цим Договором;

4.3.4. дотримуватись затверджених Правил перебування на території комплексі;

4.3.5. у разі пошкодження майна Виконавця відшкодувати вартість майна та сплатити штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від повної вартості цього майна, як компенсацію збитків Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання рахунку. Фактична вартість пошкодженого майна визначається Виконавцем на підставі фінансових документів та ринкової вартості майна. Вказана Виконавцем вартість майна у квитанції, яка надається Замовнику для здійснення оплати є остаточною і оскарженню останнім не підлягає.

4.3.6. забезпечити під час проведення заходу громадський спокій і порядок в приміщенні та прилеглих територіях, які використовуються для проведення заходу.

У разі виникнення конфліктів між учасниками заходу та\або представниками державних, громадських, правоохоронних органів, Замовник зобов’язується вжити всі необхідні заходи для усунення цього конфлікту. У разі зриву проведення заходу з вини Замовника чи запрошених ним гостей, Виконавцем претензії не приймаються, сплачені грошові кошти поверненню не підлягають. В такому випадку послуги вважаються наданими якісно, належним чином та у повному обсязі.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. здійснювати контроль за повнотою та якістю послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором;

4.5. Сторони мають право вимагати один від одного належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. У разі затримки платежів, строки яких зазначено в цьому Договорі або у відповідних додатках до цього Договору, Замовник виплачує на вимогу Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення до дня фактичного виконання зобов’язань.

5.3. При виявленні недоліків у наданій послузі або невідповідності послуги, що документально підтверджено з боку Замовника, останній має право за власним вибором вимагати усунення у визначений ним строк недоліків або відповідного зменшення ціни за надану послугу.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, надзвичайний стан, карантин тощо).

6.2. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ, який виданий відповідним компетентним органом.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

7.1. Моментом укладення цього Договору є дата оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів Виконавцем, є підтвердженням з боку Замовника, акцепту пропозиції та прийняття Замовником всіх істотних умов цього Договору, в тому числі але не виключно умов щодо зміни та відмови від замовлених послуг, розмірів штрафів та порядку перебування на території комплексу.

7.2. Оплата грошових коштів за цим рахунком є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті http://sobiclub.com і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст.ст.633, 641-642 Цивільного кодексу України).

7.3. Цей Договір діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором, а в частині розрахунків – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

7.4. Усі спори, що випливають з цього Договору  або виникають у зв’язку з ним, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

7.5. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони будуть керуватися положеннями чинного законодавства України.

7.6. Замовник засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст його персональних даних, що були зібрані Виконавцем, про мету збору його персональних даних та про осіб,  яким передаються його персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

 

ПРАВИЛА

 перебування на території комплексу

 

1. Усі заходи на відкритих територіях комплексу проводяться з 9.00 до 23.00. Музичний супровід заходу дозволений виключно з 9:00 до 23:00, після 21:00 рівень звуку повинен бути зменшений та прибрані баси. Всі вечірні вистави і шоу програми під супровід музики, можуть проводитися на відкритих майданчиках виключно до 22:00.  Прийнятний рівень шуму при проведенні заходів на літній Терасі біля головного ресторану  після 21:00  (музика, програма заходу) не має перевищувати показник у 80 децибел (дБ). При розташуванні апаратури, всі колонки мають бути направленні у протилежний бік від житлових будівель комплексу. Локація Шатер на Дніпрі – колонки мають бути направленні тільки у бік річки. На Локації Бассейн 18м. -  забороняється гучна музика з колонками, дозволено тільки фонова музика. На всіх відкритих локаціях, прийнятний рівень при проведенні заходів (музика, програма заходу) немає перевищувати показник у 80 децибел (дБ) . На відкритих майданчиках категорично ЗАБОРОНЕНО співати караоке.

Усі заходи, які проводяться у закритих приміщеннях комплексу тривають з 9.00 до 23.00, але за домовленістю, Замовник може продовжити перебування у будівлі ресторану за додаткову плату у розрахунку 2000.00 (дві тисячі  гривень 00 коп.) за годину. Тарифікація починається з 23.00 годин. Замовнику без оплати надається 30 хв. для того щоб залишити приміщення, що використовувалися для проведення заходу та\або  територію комплексу.            

2. Залишок продукції після банкету-рестораном не зберігається. Всю решту їжі, яка залишається після заходу, Замовник може забрати з собою. Виконавець за залишок їжі відповідальності не несе. Весь збір та упаковка проводитися Замовником (за санітарними нормами комплекс не надає послуги з пакування залишків їжі).

3. Згідно правил комплексу Замовнику забороняється приносити до закладу громадського харчування продовольчу сировину, харчові продукти, у тому числі алкогольні та безалкогольні напої, а також залучати сторонніх осіб до приготування страв (Виписка з Наказу міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. №219). За взаємною згодою, на певних умовах Виконавець  надає можливість завезти алкогольні і  безалкогольні напої, в запакованому вигляді та при наявності акцизної марки. Кондитерські вироби (торти, коровай, солодощі) вживаються у ресторані, тільки при наданні сертифікату якості від виробника. 

4. Увесь інвентар, або речі, що використовувалися Замовником чи його довіреною особою, під час проведення банкету, мають бути прибрані одразу по закінченню заходу. За неприбрані чи залишені без нагляду речі та\або інвентар - Виконавець відповідальності не несе.

5.  У разі проведення Замовником заходу у Банкетній залі ресторану (перший поверх будівлі ресторану), 1\2 частина літньої тераси ресторану надається, на час проведення заходу для користування, Замовнику без оплати. З 21:00 для Банкетної зали ресторану працює тільки головний вхід до ресторану, всі інші двері зачиняються. За наданою згодою Виконавця, Замовник може зайняти всю терасу, сплативши орендну плату у розмірі 15 000 грн. Вартість оренди тераси біля залу Панорамний складає 3500 грн. (пт.-нд., святкові дні) та  2300 грн. (пн.-чт.).

6. Затверджене меню поширюється лише на ту кількість гостей, яка вказується в меню-замовленні. Для всіх додаткових гостей, організаторів і супроводжуючого персоналу цього заходу, складається окреме меню замовлення.

7. Використання свічок дозволяється виключно в колбах, вище ніж самі свічки. Виключенням є обряд запалювання сімейного вогнища і харчовий феєрверк на весільний торт. Категорично заборонені "Небесні ліхтарики". Салюти та феєрверки в обов'язковому порядку узгоджуються з Виконавцем. Забороняється приносити з собою зброю, вогненебезпечні, вибухові, в тому числі піротехнічні вироби, легкозаймисті, отруйні, токсичні речовини. Виявлені на території комплексу вогняні предмети, без узгодження з Виконавцем, миттєво вилучається службою безпеки.

8.  За бажанням Замовника провести запуск салютів,  вогнів, куль, проведення шоу (все, що пов'язано з вогнем), дим в залі ресторану, свічки, холодні вогні, запалювання букв і т.д.- всі можливості проведення такого заходу підлягають в обов'язковому порядку узгодженню і обговоренню з Виконавцем. У випадку, якщо Виконавець  не був попереджений і не надав дозволу та\або було порушено попередні домовленості щодо умов проведення таких заходів, Виконавець має право відмовити в проведенні таких запусків.

9. Заборонено використовувати при організації заходу: двухсторонній скотч, скоби стиплера, клей та інші предмети,  які  шкодять майну. При зборі букетів і будь-якого іншого інвентарю використовується поверхню, яка  накрита скатертиною або клейонкою. Заборонено робити все це на підлогах, столах і т.д.  Після закінчення приготування локацій до проведення банкету, потрібно прибирати за собою (листя, стрічки, тирса і т.д.).

10. Монтажні \ демонтажні роботи, які проводяться до 8.00 чи після 23.30, коли закінчився захід, оплачуються із розрахунку 600 грн. за кожну годину.

11.  Для налаштування апаратури і підготовки вокалу, надається певний час, який обговорюється за 2 (два) календарні дні до проведення заходу. Групи, які знаходяться на банкетах повинні мати з собою подовжувачі, розподільник для електрики,  тран (накладка, яка закриває великі дроти) для кабелю.

12. Категорично забороняється використовувати у приміщеннях  метофан,  паперове шоу, пелюстки троянд, хлопавки. Якщо все перераховане використовується на вулиці, то береться додаткова плата за прибирання  території. Також забороняється використовувати спец. ефекти, холодний лід або дим, так як від них доводиться відключати пожежну сигналізацію, і комплекс залишається без пожежної безпеки.

13. Категорично забороняється використовувати будь-які споруди (подіуми, об’ємні та великогабаритні фігури) на трав'яних покриттях.

14. Замовник  може привезти з собою фрукти до 10кг., спец. обслуговування  таких послуг 100 грн. за  1кг .

15.  Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені або залишені речі гостями. Велике прохання контролювати і стежити за подарованими речами під час заходу і після його закінчення.

16. Для надання послуг з обслуговування банкету, залучаються офіціанти із розрахунку 1 офіціант на 10-12 осіб. За бажанням Замовника, кількість офіціантів збільшується за додаткову плату. 

17. Замовник зобов’язаний надати сценарний план проведення заходу та узгодити його з Виконавцем. Надати відповідальну особу з боку Замовника по монтажу і демонтажу обладнання. Надати звукове обладнання, провести його установку і забезпечити безперебійне проведення заходу. Залучаючи третіх осіб для надання послуг за цим Договором, Замовник залишається відповідальним за їх дії, як за свої власні.

18. На території комплексу  заборонено привозити та користуватися своїми кальянами.

19. На території комплексу заборонено перебувати з домашніми вихованцями. При порушенні правил комплексу, Замовник несе повну відповідальність за тварину і за нанесені пошкодження майну комплексу.

20. При проведенні заходу у залі Панорама  забороняється виносити та вмикати звукове обладнання на терасі зали. Виключення надається тільки для супроводу виїзної церемонії  молодят.  За використання  звукового обладнання у інших випадках   без попереднього узгодження з Виконавцем стягується штраф 3000 грн.

 

 

РЕКВІЗИТИ:

ФОП Варібрус Костянтин Іванович          

Юр. адреса: 04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд. 27-Г, кв. 108

Поштова адреса : 07301, Київська обл., м. Вишгород, а\с №82

РНОКПП 2721015498                                                    

Р/р 26005056226621 в  відділенні №8 

Філії ПАТ КБ “Приватбанк” Київ в м. Києві

МФО 380269

 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг з організації та проведення заходу

 

Фізична особа-підприємець Стефанюк Микола Дмитрович, який діє на підставі Виписки з з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата запису: 26.05.2016, номер запису: 2 030 000 0000 004615), платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5%, іменований надалі «Виконавець», з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа (або їх уповноважений представник), що прийняла (акцептувала) дану пропозицію іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, відповідно до вимог ст.ст. 633, 641-642 Цивільного кодексу України, уклали цей договір, адресований необмеженому колу осіб. Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір з надання послуг, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.

 

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ:

Договір публічної оферти з надання послуг – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання послуг з організації та проведення заходу кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному Замовнику перед іншим щодо укладення цього Договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг.

Прийняття (акцепт) пропозиції – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, шляхом оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем.

Раннє анулювання – відмова Замовника  від замовлених послуг за 8 (вісім) календарних днів і раніше до узгодженої Сторонами дати проведення заходу.

Пізнє анулювання – відмова Замовника  від замовлених  послуг за 7 (сім) календарних днів і пізніше, але не менше ніж за 24 години до узгодженої Сторонами дати проведення заходу.

Неприбуття – фактичне неприбуття Замовника (запрошених ним гостей) у  день проведення заходу або ануляція замовлених послуг менше ніж за 24 години до узгодженої Сторонами дати проведення заходу.

Штрафні санкції – штраф, який сплачується Стороною у випадку порушення нею вимог,  обумовлених цим Договором.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, надати Замовнику послуги з організації та проведення заходу з організації та проведення заходу (сервіровка, обслуговування офіціантами, приготування страв, надання приміщень конференц-залу, приміщення ресторану для проведення заходу) на території ЗКВ «Sobі club»: Київська обл., Вишгородський р-н, Хотянівська селищна рада, вул. Прирічна, 1 (надалі – комплекс), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх згідно умов цього Договору.

1.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі, приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень шляхом акцепту.

1.3. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником замовлених послуг.

 

 1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Замовлення послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником заявки за допомогою поштового, електронного, телефонного та іншого зв’язку із зазначенням кількості учасників заходу,  запрошених Замовником, дати та часу проведення заходу, місця (залу) проведення заходу, перелік послуг, що замовляються та іншої необхідної інформації.

2.2. Після отримання замовлення, Виконавець підтверджує можливість його прийняття із визначенням попередньої вартості такого замовлення. Сплата Замовником попередньої оплати в розмірі 50% від попередньої вартості послуг на підставі наданого Виконавцем рахунку, підтверджує згоду Замовника із сумою попередньою вартості замовлених послуг.

Сторони мають право збільшити вказану вартість послуг шляхом затвердження Меню-замовлення із зазначенням загальної суми вартості усіх послуг.

2.3. Ціни на послуги, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України - гривні та підлягають сплаті у визначені Договором строки шляхом безготівкового розрахунку, готівкою або із використанням платіжних карток.

2.4. Замовник сплачує попередню оплату в розмірі 50% від попередньої вартості послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту надання Виконавцем рахунку та зобов’язується здійснити остаточний розрахунок з Виконавцем не пізніше 1 (одного) календарного дня до дати надання послуг згідно узгодженого Сторонами Меню-замовлення із зазначенням загальної суми вартості усіх послуг. Якщо сума не буде внесена в розмірі 100%, то Виконавець розуміє це як відмову  Замовника від надання послуг.

2.4.1. У випадку раннього анулювання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 50% від попередньої вартості замовлених послуг або загальної вартості усіх послуг за умови узгодження Сторонами Меню-замовлення, протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Сторони досягли згоди, що Виконавець має право повністю або частково погасити штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати.

2.4.2. У випадку пізнього анулювання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 90% від попередньої вартості замовлених послуг або загальної вартості усіх послуг за умови узгодження Сторонами Меню-замовлення, протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Сторони досягли згоди, що Виконавець має право повністю або частково погасити штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати.

2.4.3. У випадку неприбуття, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 100% від попередньої вартості замовлених послуг або загальної вартості усіх послуг за умови узгодження Сторонами Меню-замовлення, протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Сторони досягли згоди, що Виконавець має право повністю або частково погасити штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати.

2.5. Зміна узгодженої Сторонами дати або місця проведення заходу, зменшення узгодженої Сторонами попередньої вартості замовлених послуг не допускається.

2.6. За письмовим зверненням Замовника, обрану дату та місце під захід, Виконавець може передати іншому замовнику на умовах перепродажу. У випадку підписання договору та внесення новим замовником попередньої оплати, попередньому Замовнику повертаються грошові кошти, на підставі пред’явлення квитанції про внесення попередньої оплати до Договору.

2.7. У разі надання Замовнику додаткових послуг, що не були узгоджені Сторонами в Меню-замовленні, Замовник зобов’язується сплатити вартість цих послуг у повному обсязі відповідно до виставленого Виконавцем рахунку одразу після їх надання якщо оплата здійснюється готівкою або із використанням платіжних карток. У випадку безготівкового розрахунку - не пізніше трьох банківських днів з дати надання таких послуг відповідно до виставленого Виконавцем рахунку.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. своєчасно надавати послуги, які є предметом цього Договору, та забезпечити їх якість відповідно до державних стандартів, санітарних норм і правил та інших норм чинного законодавства України;

3.1.2. забезпечити Замовника професійним персоналом і професійним устаткуванням для надання послуг за цим Договором;

3.1.3. виконувати правила техніки безпеки та пожежної безпеки при наданні  послуг за цим Договором;

3.1.4.  забезпечити безпеку учасників заходу.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання  послуг за цим  Договором;

3.2.2. отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;

3.2.3. стягнути з Замовника штрафні санкції у випадках та у розмірах, які визначені цим Договором.

3.3. Замовник зобов’язується:

3.3.1. забезпечувати Виконавця усією інформацією, необхідною для надання  послуг;

3.3.2. узгодити із Виконавцем Меню-замовлення не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку надання послуг;

3.3.3. надати сценарний план, програму проведення заходу та узгодити його з Виконавцем не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку надання послуг. Надати відповідальну особу з боку Замовника по монтажу і демонтажу обладнання. Надати відповідальну особу за звукове обладнання, яка проводить його установку і забезпечує безперебійне проведення заходу. Залучаючи третіх осіб для надання послуг за цим Договором, Замовник залишається відповідальним за їх дії, як за свої власні;

3.3.4. здійснити оплату послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеному цим Договором;

3.3.5. дотримуватись затверджених Правил перебування на території Виконавця, що визначені у Додатку №1 до цього Договору та є його невід’ємною частиною;

3.3.6. забезпечити під час проведення заходу громадський спокій і порядок в приміщенні та прилеглих територіях, які використовуються для проведення заходу.

У разі виникнення конфліктів між учасниками заходу та\або представниками державних, громадських, правоохоронних органів, Замовник зобов’язується вжити всі необхідні заходи для усунення цього конфлікту. У разі зриву проведення заходу з вини Замовника чи запрошених ним гостей, Виконавцем претензії не приймаються, сплачені грошові кошти поверненню не підлягають. В такому випадку послуги вважаються наданими якісно, належним чином та у повному обсязі.

3.3.7. у разі пошкодження майна Виконавця відшкодувати вартість майна та сплатити штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від повної вартості цього майна, як компенсацію збитків Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання рахунку. Фактична вартість пошкодженого майна визначається Виконавцем на підставі фінансових документів та ринкової вартості майна. Вказана Виконавцем вартість майна у квитанції, яка надається Замовнику для здійснення оплати є остаточною і оскарженню останнім не підлягає.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. здійснювати контроль за повнотою та якістю послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором;

3.5. Сторони мають право вимагати один від одного належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

4.2. При виявленні недоліків у наданій послузі або невідповідності послуги, що документально підтверджено з боку Замовника, останній має право за власним вибором вимагати або усунення у визначений ним строк недоліків або відповідного зменшення ціни за надану послугу.

4.3. У разі затримки платежів, строки яких зазначено в цьому Договорі або у відповідних додатках до цього Договору, Замовник виплачує на вимогу Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення до дня фактичного виконання зобов’язань.

4.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

5.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили,  повинна не пізніше  ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатись надалі на вищезгадані обставини.

5.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ, який виданий відповідним компетентним органом, зокрема Торговою промисловою палатою України.

5.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

6.1. Моментом укладення цього Договору є дата оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів на рахунок Виконавця, є підтвердженням з боку Замовника, акцепту пропозиції та прийняття Замовником всіх істотних умов цього Договору, в тому числі але не виключно умов щодо зміни та відмови від замовлених послуг, розмірів штрафів та порядку перебування на території комплексу.

6.2. Оплата грошових коштів за рахунком, виставленим Виконавцем є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті http://sobiclub.com і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст.ст.633, 641-642 Цивільного кодексу України).

6.3. Цей Договір діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором, а в частині розрахунків – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

6.4. Усі спори, що випливають з цього Договору  або виникають у зв’язку з ним, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

6.5. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони будуть керуватися положеннями чинного законодавства України.

6.6. Узгодження Меню-замовлення та інших додатків до цього  Договору може здійснюватися Сторонами в електронній формі у відповідності до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» шляхом накладення електронних підписів з обох Сторін за допомогою офіційного веб-порталу https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv.

6.7. Замовник засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст його персональних даних, що були зібрані Виконавцем, про мету збору його персональних даних та про осіб,  яким передаються його персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

 

ПРАВИЛА

 перебування на території комплексу

 

1. Усі заходи на відкритих територіях комплексу проводяться з 9.00 до 23.00. Музикальний супровід заходу дозволений виключно з 9:00 до 23:00, після 21:00 рівень звуку повинен бути зменшений, та прибрані баси. Всі вечірні вистави і шоу програми в супроводі музики, можуть проводитися на відкритих майданчиках виключно до 22:00.  Прийнятний рівень шуму при проведенні заходів на літній терасі ресторану та після 21:00 (музика, програма заходу) не має перевищувати показник у 80 децибел (дБ). При розташуванні апаратури, всі колонки мають бути направленні у протилежний бік від житлових будівель комплексу. Локація Шатер на Дніпрі – колонки мають бути направленні тільки у бік річки. На Локації Бассейн 18м. -  забороняється гучна музика з колонками, дозволено виключно фонова музика. На всіх відкритих локаціях прийнятний рівень при проведенні заходів (музика, програма заходу) немає перевищувати показник у 80 децибел (дБ). На відкритих майданчиках категорично ЗАБОРОНЕНО співати караоке.

2. Усі заходи, які проводяться у закритих приміщеннях комплексу тривають з 9.00 до 23.00, але за домовленістю, Замовник може продовжити перебування у будівлі ресторану за додаткову плату у розрахунку 2000.00 (дві тисячі  гривень 00 коп.) за одну годину. Тарифікація розпочинається з 23.00 години. Замовнику без оплати надається 30 хв. для того щоб залишити приміщення, що використовувалися для проведення заходу та\або  територію комплексу.     

3. Залишок продукції після банкету-рестораном не зберігається. Всю решту їжі, яка залишається після заходу, Замовник може забрати з собою. Виконавець за залишок їжі відповідальності не несе. Весь збір та упаковка проводитися Замовником (за санітарними нормами Виконавець не надає послуги з пакування залишків їжі).

4. Згідно правил комплексу Замовнику забороняється приносити до закладу громадського харчування продовольчу сировину, харчові продукти, у тому числі алкогольні та безалкогольні напої, а також залучати сторонніх осіб до приготування страв (Виписка з Наказу міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219). За взаємною згодою Сторін, на певних умовах, Виконавець  надає можливість Замовнику завезти алкогольні і  безалкогольних напої, в запакованому вигляді та при наявності акцизної марки. Кондитерські вироби (торти, коровай, солодощі) вживаються у ресторані, виключно при наданні Сертифікату якості від виробника.

5. Увесь інвентар, або речі, що використовувалися Замовником чи його уповноваженою особою, під час проведення банкету, мають бути прибрані одразу по закінченню заходу. За неприбрані чи залишені без нагляду речі та\або інвентар - Виконавець відповідальності не несе.

6. У разі проведення Замовником заходу у Банкетній залі ресторану (перший поверх будівлі ресторану), 1\2 частина літньої тераси ресторану надається, на час проведення заходу для користування, Замовнику без оплати. З 21:00 для Банкетної зали ресторану працює тільки  головний вхід до ресторану, всі інші двері зачиняються. За наданою згодою Виконавця, Замовник може зайняти всю терасу, сплативши орендну плату у розмірі 15 000 грн. Вартість оренди тераси біля залу Панорамний складає 3500 грн.  (пт.-нд., святкові дні) та  2300 грн. (пн.-чт.).

7. Затверджене меню поширюється лише на ту кількість гостей, яка вказується в меню-замовленні. Для всіх додаткових гостей, організаторів і супроводжуючого персоналу цього заходу, складається окреме меню замовлення.

8. Використання свічок дозволяється виключно в колбах, вище ніж самі свічки. Виключенням є обряд запалювання сімейного вогнища і харчовий феєрверк на весільний торт. Категорично заборонені "Небесні ліхтарики". Салюти та феєрверки в обов'язковому порядку узгоджуються з Виконавцем. Забороняється приносити з собою зброю, вогненебезпечні, вибухові ,в тому числі піротехнічні вироби, легкозаймисті, отруйні, токсичні речовини. Виявлення на територія комплексу вогняні предмети, без узгодження з Виконавцем, миттєво вилучається службою безпеки.

9.  За бажанням Замовника провести запуск салютів,  вогнів, куль, проведення шоу (все що пов'язано з вогнем), дим в залі ресторану, свічки, холодні вогні, запалювання букв і т.д. - всі можливості проведення такого заходу підлягають в обов'язковому порядку узгодженню і обговоренню з Виконавцем. У випадку, якщо Виконавець  не був попереджений і не надав дозволу та\або було порушено попередні домовленості щодо умов проведення таких заходів, Виконавець має право відмовити в проведенні таких запусків.

10. Забороняється використовувати при флористиці  і декорації: двухсторонній скотч, скоби стиплера, клей та інші предмети,  які  шкодять інвентарю. При зборі букетів і будь-якого іншого інвентарю використовується поверхня, яка  накрита скатертиною або клейонкою. Заборонено робити все це на підлогах, столах і т.д.  Після закінчення приготування локацій до проведення банкету, потрібно прибирати за собою (листя, стрічки, тирса і т.д.)

11. Монтажні \ демонтажні роботи, які проводяться до 8.00 чи після 23.30, коли закінчився захід, оплачуються із розрахунку 600 грн. за кожну годину.

12. Для налаштування апаратури і підготовки вокалу, надається певний час, який обговорюється за 2 (два) календарні дні. Групи, які знаходяться на банкетах повинні мати з собою подовжувачі, розподільник для електрики,  тран (накладка , яка закриває великі дроти) для кабелю .

13. Категорично забороняється використовувати у приміщеннях ресторану МЕТАФАН,  паперове шоу, пелюстки троянд, хлопавки. Якщо все перераховане використовується на вулиці, то Виконавцем стягується додаткова плата за прибирання. Також забороняється використовувати спец.ефекти, холодний лід або дим, оскільки при їх використанні доводиться відключати пожежну сигналізацію, і комплекс залишається без пожежної безпеки.

14. Категорично забороняється використовувати будь-які споруди (подіуми, об’ємні та великогабаритні фігури) на трав'яних покриттях.

15.  Замовник  може привезти з собою фрукти до 10 кг. Спеціальне обслуговування Виконавцем  такого роду послуг - 100 грн. за  1кг.

16.  Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені або залишені речі гостями. Велике прохання контролювати і стежити за подарованими речами під час заходу і після його закінчення.

14. Для надання послуг з обслуговування банкету, залучаються офіціанти із розрахунку 1 офіціант на 10-12 осіб. За бажанням Замовника, кількість офіціантів збільшується за додаткову плату.

15. Замовник зобов’язується надати сценарний план проведення заходу та узгодити його з Виконавцем. Надати відповідальну особу з боку Замовника по монтажу і демонтажу обладнання. Надати звукове обладнання, провести його установку і забезпечити безперебійне проведення заходу. Залучаючи третіх осіб для надання послуг за цим Договором, Замовник залишається відповідальним за їх дії, як за свої власні.

16. На території комплексу заборонено привозити та користуватися своїми кальянами.

17. На території комплексу заборонено знаходиться з домашніми тваринами. При порушенні правил комплексу, Замовник несе повністю відповідальність за тварин самостійно.

18. При проведенні заходу у залі Панорама забороняється виносити та вмикати звукове обладнання на терасі зали. Виключення надається тільки для супроводу виїзної церемонії молодят. За використання  звукового обладнання у інших випадках стягується штраф 3000 грн.

 

Замовник зобов’язується ознайомити із ними запрошених ним гостей та залучених третіх осіб.

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Стефанюк Микола Дмитрович          

Юр. адреса: 59440, Чернівецька обл., Заставнівський район,

с. Юрківці, Ярова, буд. 5

РНОКПП 3249916096                                                    

р/р: UA 643348510000000002600924381

МФО: 334851

в АТ «ПУМБ»

 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг з організації та проведення заходу

 

Фізична особа-підприємець Варібрус Костянтин Іванович, який діє на підставі  Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (серія ВОЗ  №909461 від ___________), платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5%, іменований надалі «Виконавець», з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа (або їх уповноважений представник), що прийняла (акцептувала) дану пропозицію іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, відповідно до вимог ст.ст. 633, 641-642 Цивільного кодексу України, уклали цей договір, адресований необмеженому колу осіб. Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір з надання послуг, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

 

Договір публічної оферти з надання послуг – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання послуг з організації та проведення заходу кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному Замовнику перед іншим щодо укладення цього Договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг.

 

Прийняття (акцепт) пропозиції – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, шляхом оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем.

 

Анулювання – відмова Замовника  від замовлених послуг.

 

Раннє анулювання – відмова Замовника  від замовлених послуг за 30 (тридцять ) календарних днів до запланованої дати початку проведення заходу і раніше.

 

Пізнє анулювання – відмова Замовника  від заброньованих  послуг за 7 (сім) календарних днів до запланованої дати початку проведення заходу.

 

Неприбуття – фактичне неприбуття Замовника (запрошених ним учасників) у  день проведення заходу або ануляція замовлених послуг менше ніж за 24 години до запланованої дати заходу.

 

Штрафні санкції – штраф, який сплачується Стороною у випадку порушення нею вимог,  обумовлених Договором.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, надати Замовнику послуги з організації та проведення заходу (сервіровка, обслуговування офіціантами, приготування та подача страв) на території ЗКВ «Sobі club»: Київська обл., Вишгородський р-н, Хотянівська селищна рада, вул. Прирічна, 1 (надалі – комплекс), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі, приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень шляхом акцепту.

1.3. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником замовлених послуг.

 

 1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Замовлення послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником заявки за допомогою поштового, електронного, телефонного та іншого зв’язку із зазначенням кількості учасників заходу,  запрошених Замовником, дати та часу проведення заходу, місце (зал) проведення заходу, перелік послуг, що замовляються та іншої необхідної інформації.

2.2. Після отримання замовлення, Сторони узгоджують меню, а Виконавець надсилає Замовнику електронною поштою рахунок для оплати із зазначенням вартості замовлених послуг.

2.3. Замовник протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту надання Виконавцем рахунку для оплати замовлених послуг, повинен сплатити суму грошових коштів зазначених в такому рахунку в повному обсязі.

2.4. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або сплати їх готівкою в касу Виконавця, останній надає Замовнику підтвердження замовлення послуг засобами електронного зв’язку.

2.5. У випадку раннього анулювання попередня оплата у розмірі 50% (п’ятдесяти відсотків) замовлених послуг не підлягає поверненню Замовнику та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього Договору. Замовлення анулюється.

2.6. У випадку пізнього анулювання попередня оплата у розмірі 90% (дев’яноста відсотків) замовлених послуг не підлягає поверненню Замовнику та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього Договору. Замовлення анулюється.

2.7. У випадку неприбуття попередня оплата замовлених послуг не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього Договору. Замовлення анулюється.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. У разі надання Замовнику додаткових послуг, Замовник зобов’язується сплатити вартість цих послуг у повному обсязі відповідно до виставленого Виконавцем рахунку, але не пізніше трьох банківських днів з дати надання таких послуг.

3.3. Ціни на послуги, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України - гривні та підлягають сплаті у визначені Договором строки шляхом безготівкового розрахунку, готівкою або із використанням платіжних карток.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. своєчасно надавати послуги, які є предметом цього Договору, та забезпечити їх якість відповідно до державних стандартів, санітарних норм і правил та інших норм чинного законодавства України;

4.1.2. забезпечити Замовника професійним персоналом і професійним устаткуванням для надання послуг за цим Договором;

4.1.3. виконувати правила техніки безпеки та пожежної безпеки при наданні  послуг за цим Договором;

4.1.4.  забезпечити безпеку учасників заходу.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання  послуг за цим  Договором;

4.2.2. отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;

4.2.3. стягнути з Замовника штрафні санкції у випадках та у розмірах, які визначені цим Договором;

4.2.4. достроково розірвати Договір, якщо Замовник або пов’язані із ним треті особи, неодноразово (2 і більше разів) порушує Правила перебування на території комплексу, що призводить чи може призвести до матеріальних збитків чи створює незручності для комфортного перебування інших гостей комплексу.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. забезпечувати Виконавця усією інформацією, необхідною для надання  послуг. Не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати початку надання послуг надати програму заходу, внести зміни до замовлення (меню) шляхом його збільшення. Зменшення замовлених послуг – не допускається.

4.3.2. здійснити оплату послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеному цим Договором;

4.3.4. дотримуватись затверджених Правил перебування на території комплексі;

4.3.5. у разі пошкодження майна Виконавця відшкодувати вартість майна та сплатити штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від повної вартості цього майна, як компенсацію збитків Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання рахунку. Фактична вартість пошкодженого майна визначається Виконавцем на підставі фінансових документів та ринкової вартості майна. Вказана Виконавцем вартість майна у квитанції, яка надається Замовнику для здійснення оплати є остаточною і оскарженню останнім не підлягає.

4.3.6. забезпечити під час проведення заходу громадський спокій і порядок в приміщенні та прилеглих територіях, які використовуються для проведення заходу.

У разі виникнення конфліктів між учасниками заходу та\або представниками державних, громадських, правоохоронних органів, Замовник зобов’язується вжити всі необхідні заходи для усунення цього конфлікту. У разі зриву проведення заходу з вини Замовника чи запрошених ним гостей, Виконавцем претензії не приймаються, сплачені грошові кошти поверненню не підлягають. В такому випадку послуги вважаються наданими якісно, належним чином та у повному обсязі.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. здійснювати контроль за повнотою та якістю послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором;

4.5. Сторони мають право вимагати один від одного належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. У разі затримки платежів, строки яких зазначено в цьому Договорі або у відповідних додатках до цього Договору, Замовник виплачує на вимогу Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення до дня фактичного виконання зобов’язань.

5.3. При виявленні недоліків у наданій послузі або невідповідності послуги, що документально підтверджено з боку Замовника, останній має право за власним вибором вимагати усунення у визначений ним строк недоліків або відповідного зменшення ціни за надану послугу.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, надзвичайний стан, карантин тощо).

6.2. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ, який виданий відповідним компетентним органом.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

7.1. Моментом укладення цього Договору є дата оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів Виконавцем, є підтвердженням з боку Замовника, акцепту пропозиції та прийняття Замовником всіх істотних умов цього Договору, в тому числі але не виключно умов щодо зміни та відмови від замовлених послуг, розмірів штрафів та порядку перебування на території комплексу.

7.2. Оплата грошових коштів за цим рахунком є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті http://sobiclub.com і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст.ст.633, 641-642 Цивільного кодексу України).

7.3. Цей Договір діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором, а в частині розрахунків – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

7.4. Усі спори, що випливають з цього Договору  або виникають у зв’язку з ним, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

7.5. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони будуть керуватися положеннями чинного законодавства України.

7.6. Замовник засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст його персональних даних, що були зібрані Виконавцем, про мету збору його персональних даних та про осіб,  яким передаються його персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

 

ПРАВИЛА

 перебування на території комплексу

 

1. Усі заходи на відкритих територіях комплексу проводяться з 9.00 до 23.00. Музичний супровід заходу дозволений виключно з 9:00 до 23:00, після 21:00 рівень звуку повинен бути зменшений та прибрані баси. Всі вечірні вистави і шоу програми під супровід музики, можуть проводитися на відкритих майданчиках виключно до 22:00.  Прийнятний рівень шуму при проведенні заходів на літній Терасі біля головного ресторану  після 21:00  (музика, програма заходу) не має перевищувати показник у 80 децибел (дБ). При розташуванні апаратури, всі колонки мають бути направленні у протилежний бік від житлових будівель комплексу. Локація Шатер на Дніпрі – колонки мають бути направленні тільки у бік річки. На Локації Бассейн 18м. -  забороняється гучна музика з колонками, дозволено тільки фонова музика. На всіх відкритих локаціях, прийнятний рівень при проведенні заходів (музика, програма заходу) немає перевищувати показник у 80 децибел (дБ) . На відкритих майданчиках категорично ЗАБОРОНЕНО співати караоке.

Усі заходи, які проводяться у закритих приміщеннях комплексу тривають з 9.00 до 23.00, але за домовленістю, Замовник може продовжити перебування у будівлі ресторану за додаткову плату у розрахунку 2000.00 (дві тисячі  гривень 00 коп.) за годину. Тарифікація починається з 23.00 годин. Замовнику без оплати надається 30 хв. для того щоб залишити приміщення, що використовувалися для проведення заходу та\або  територію комплексу.           

2. Залишок продукції після банкету-рестораном не зберігається. Всю решту їжі, яка залишається після заходу, Замовник може забрати з собою. Виконавець за залишок їжі відповідальності не несе. Весь збір та упаковка проводитися Замовником (за санітарними нормами комплекс не надає послуги з пакування залишків їжі).

3. Згідно правил комплексу Замовнику забороняється приносити до закладу громадського харчування продовольчу сировину, харчові продукти, у тому числі алкогольні та безалкогольні напої, а також залучати сторонніх осіб до приготування страв (Виписка з Наказу міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. №219). За взаємною згодою, на певних умовах Виконавець  надає можливість завезти алкогольні і  безалкогольні напої, в запакованому вигляді та при наявності акцизної марки. Кондитерські вироби (торти, коровай, солодощі) вживаються у ресторані, тільки при наданні сертифікату якості від виробника.

4. Увесь інвентар, або речі, що використовувалися Замовником чи його довіреною особою, під час проведення банкету, мають бути прибрані одразу по закінченню заходу. За неприбрані чи залишені без нагляду речі та\або інвентар - Виконавець відповідальності не несе.

5.  У разі проведення Замовником заходу у Банкетній залі ресторану (перший поверх будівлі ресторану), 1\2 частина літньої тераси ресторану надається, на час проведення заходу для користування, Замовнику без оплати. З 21:00 для Банкетної зали ресторану працює тільки головний вхід до ресторану, всі інші двері зачиняються. За наданою згодою Виконавця, Замовник може зайняти всю терасу, сплативши орендну плату у розмірі 15 000 грн. Вартість оренди тераси біля залу Панорамний складає 3500 грн. (пт.-нд., святкові дні) та  2300 грн. (пн.-чт.).

6. Затверджене меню поширюється лише на ту кількість гостей, яка вказується в меню-замовленні. Для всіх додаткових гостей, організаторів і супроводжуючого персоналу цього заходу, складається окреме меню замовлення.

7. Використання свічок дозволяється виключно в колбах, вище ніж самі свічки. Виключенням є обряд запалювання сімейного вогнища і харчовий феєрверк на весільний торт. Категорично заборонені "Небесні ліхтарики". Салюти та феєрверки в обов'язковому порядку узгоджуються з Виконавцем. Забороняється приносити з собою зброю, вогненебезпечні, вибухові, в тому числі піротехнічні вироби, легкозаймисті, отруйні, токсичні речовини. Виявлені на території комплексу вогняні предмети, без узгодження з Виконавцем, миттєво вилучається службою безпеки.

8.  За бажанням Замовника провести запуск салютів,  вогнів, куль, проведення шоу (все, що пов'язано з вогнем), дим в залі ресторану, свічки, холодні вогні, запалювання букв і т.д.- всі можливості проведення такого заходу підлягають в обов'язковому порядку узгодженню і обговоренню з Виконавцем. У випадку, якщо Виконавець  не був попереджений і не надав дозволу та\або було порушено попередні домовленості щодо умов проведення таких заходів, Виконавець має право відмовити в проведенні таких запусків.

9. Заборонено використовувати при організації заходу: двухсторонній скотч, скоби стиплера, клей та інші предмети,  які  шкодять майну. При зборі букетів і будь-якого іншого інвентарю використовується поверхню, яка  накрита скатертиною або клейонкою. Заборонено робити все це на підлогах, столах і т.д.  Після закінчення приготування локацій до проведення банкету, потрібно прибирати за собою (листя, стрічки, тирса і т.д.).

10. Монтажні \ демонтажні роботи, які проводяться до 8.00 чи після 23.30, коли закінчився захід, оплачуються із розрахунку 600 грн. за кожну годину.

11.  Для налаштування апаратури і підготовки вокалу, надається певний час, який обговорюється за 2 (два) календарні дні до проведення заходу. Групи, які знаходяться на банкетах повинні мати з собою подовжувачі, розподільник для електрики,  тран (накладка, яка закриває великі дроти) для кабелю.

12. Категорично забороняється використовувати у приміщеннях  метофан,  паперове шоу, пелюстки троянд, хлопавки. Якщо все перераховане використовується на вулиці, то береться додаткова плата за прибирання  території. Також забороняється використовувати спец. ефекти, холодний лід або дим, так як від них доводиться відключати пожежну сигналізацію, і комплекс залишається без пожежної безпеки.

13. Категорично забороняється використовувати будь-які споруди (подіуми, об’ємні та великогабаритні фігури) на трав'яних покриттях.

14. Замовник  може привезти з собою фрукти до 10кг., спец. обслуговування  таких послуг 100 грн. за  1кг .

15.  Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені або залишені речі гостями. Велике прохання контролювати і стежити за подарованими речами під час заходу і після його закінчення.

16. Для надання послуг з обслуговування банкету, залучаються офіціанти із розрахунку 1 офіціант на 10-12 осіб. За бажанням Замовника, кількість офіціантів збільшується за додаткову плату.

17. Замовник зобов’язаний надати сценарний план проведення заходу та узгодити його з Виконавцем. Надати відповідальну особу з боку Замовника по монтажу і демонтажу обладнання. Надати звукове обладнання, провести його установку і забезпечити безперебійне проведення заходу. Залучаючи третіх осіб для надання послуг за цим Договором, Замовник залишається відповідальним за їх дії, як за свої власні.

18. На території комплексу  заборонено привозити та користуватися своїми кальянами.

19. На території комплексу заборонено перебувати з домашніми вихованцями. При порушенні правил комплексу, Замовник несе повну відповідальність за тварину і за нанесені пошкодження майну комплексу.

20. При проведенні заходу у залі Панорама  забороняється виносити та вмикати звукове обладнання на терасі зали. Виключення надається тільки для супроводу виїзної церемонії  молодят.  За використання  звукового обладнання у інших випадках   без попереднього узгодження з Виконавцем стягується штраф 3000 грн.

 

 

РЕКВІЗИТИ:

ФОП Варібрус Костянтин Іванович          

Юр. адреса: 04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд. 27-Г, кв. 108

Поштова адреса : 07301, Київська обл., м. Вишгород, а\с №82

РНОКПП 2721015498                                                    

Р/р 26005056226621 в  відділенні №8 

Філії ПАТ КБ “Приватбанк” Київ в м. Києві

МФО 380269

 

ДОГОВІР №____

про надання послуг

 

    м. Київ                                                                                                      «_____» ___________202_ року

 

___________________________ в особі _________________, що є платником _______________ та діє на підставі ____________________________ (далі – Замовник), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю   «ПРЕСТИЖ», платник податку на прибуток підприємства на загальних підставах, в особі директора  Ганненко Віри Іванівни,  яка діє на підставі  Статуту, далі іменується Виконавцем, з іншої сторони, разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір про надання послуг (далі – Договір) про наступне:

 

 1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, надати Замовнику послуги, в обсягах визначених у додатках до цього Договору (далі – послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2.   До складу послуг за цим Договором входять:

- готельні послуги (розміщення та обслуговування учасників заходу Замовника згідно з встановленими правилами надання готельних послуг) та надання приміщень конференц-залу, приміщення ресторану для проведення заходу;

- послуги з харчування та організації обслуговування заходу (сервіровка, обслуговування офіціантами, приготування страв).

1.3. Місце проведення заходу: ЗКВ «Sobі club»: Київська обл., Вишгородський р-н, Хотянівська селищна рада, вул. Прирічна, 1.

1.4.   Кількість гостей,  запрошених Замовником, дата та час проведення заходу, дата/час заїзду в готель та виїзду з готелю, перелік послуг, що замовляються та вартість кожного конкретного заходу узгоджуються Сторонами в окремих Додатках, які після їх підписання Сторонами стають невід’ємними частинами цього Договору. Зміна Замовником узгодженої дати або місця проведення заходу, зменшення узгодженої Сторонами вартості заходу не допускається.

 

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. своєчасно надавати послуги, які є предметом цього Договору, та забезпечити їх якість відповідно до державних стандартів, санітарних норм і правил та інших норм чинного законодавства України;

2.1.2. забезпечити Замовника професійним персоналом і професійним устаткуванням для надання послуг за цим Договором;

2.1.3. виконувати правила техніки безпеки та пожежної безпеки при наданні  послуг за цим Договором;

2.1.4.  забезпечити безпеку учасників заходу.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання  послуг за цим  Договором;

2.2.2. на власний розсуд замінити місце проведення заходу (зал), заброньований готельний номер на рівноцінний або вищого рівня.

2.2.3. отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

2.3. Замовник зобов’язується:

2.3.1. забезпечувати Виконавця усією інформацією, необхідною для надання  послуг;

2.3.2. узгодити із Виконавцем обсяг послуг за цим Договором, шляхом підписання Сторонами відповідного додатку до цього Договору  не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку надання послуг.

2.3.3. здійснити оплату послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеному цим Договором;

2.3.4. дотримуватись затверджених Правил проживання та перебування на території Виконавця, що визначені у Додатку №1 до цього Договору та є його невід’ємною частиною;

2.3.5. забезпечити під час проведення заходу громадський спокій і порядок в приміщенні та прилеглих територіях, які використовуються для проведення заходу.

У разі виникнення конфліктів між учасниками заходу та\або представниками державних, громадських, правоохоронних органів, Замовник зобов’язується вжити всі необхідні заходи для усунення цього конфлікту. У разі зриву проведення заходу з вини Замовника чи запрошених ним гостей, Виконавцем претензії не приймаються, сплачені грошові кошти поверненню не підлягають. В такому випадку послуги вважаються наданими якісно, належним чином та у повному обсязі.

2.3.6. у разі пошкодження майна Виконавця відшкодувати вартість майна та сплатити штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від повної вартості цього майна, як компенсацію збитків Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання рахунку. Фактична вартість пошкодженого майна визначається Виконавцем на підставі фінансових документів та ринкової вартості майна. Вказана Виконавцем вартість майна у квитанції, яка надається Замовнику для здійснення оплати є остаточною і оскарженню останнім не підлягає.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. здійснювати контроль за повнотою та якістю послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором;

2.5. Сторони мають право вимагати один від одного належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

3. Ціна та порядок розрахунків

3.1. Загальна сума Договору визначається як сума вартості усіх послуг, наданих Виконавцем та оплачених Замовником на підставі рахунків в межах цього Договору.

3.2. Замовник зобов’язується перерахувати на поточний рахунок Виконавця попередню оплату у розмірі 100% від загальної суми вартості послуг визначеної у відповідному додатку до цього Договору не пізніше ніж за 3 (три) календарних днів до узгодженої Сторонами дати проведення заходу. Якщо сума не буде внесена в розмірі 100%, то Виконавець розуміє це як відмову Замовника від надання послуг.

3.2.1. У випадку відмови Замовника від надання послуг за 8 (вісім) календарних днів і раніше до узгодженої Сторонами дати проведення заходу, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 50% від загальної суми вартості замовлених послуг, визначеної у відповідному додатку до цього Договору протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Сторони досягли згоди, що Виконавець має право повністю або частково погасити штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати.

3.2.2. У випадку відмови Замовника від надання послуг за 7 (сім) календарних днів і менше до узгодженої Сторонами дати проведення заходу, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 90%  від загальної суми вартості замовлених послуг, визначеної у відповідному додатку до цього Договору протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Сторони досягли згоди, що Виконавець має право повністю або частково погасити штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати.

3.3. Протягом 5 (п’яти) робочих днів після надання послуг, Виконавець складає та передає на підпис Замовнику Акт про приймання-передачу наданих послуг у повному обсязі.

3.4.  Замовник розглядає наданий Акт приймання-передачі наданих послуг протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання та, у разі відсутності зауважень, підписує та передає один примірник Виконавцю або надає письмову мотивовану відмову від його підписання.

3.5. У разі надання Замовнику додаткових послуг (що підтверджується підписом Замовника, або його уповноваженої особи на касовому чеку), Замовник зобов’язується сплатити вартість цих послуг у повному обсязі відповідно до виставленого Виконавцем рахунку, не пізніше трьох банківських днів з дати надання таких послуг.

 

4. Відповідальність сторін

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

4.2. При виявленні недоліків у наданій послузі або невідповідності послуги, що документально підтверджено з боку Замовника, останній має право за власним вибором вимагати усунення у визначений ним строк недоліків або відповідного зменшення ціни за надану послугу.

4.3. У разі затримки платежів, строки яких зазначено в цьому Договорі або у відповідних додатках до цього Договору, Замовник виплачує на вимогу Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення до дня фактичного виконання зобов’язань.

4.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань.

 

5. Обставини непереборної сили

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

5.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили,  повинна не пізніше  ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатись надалі на вищезгадані обставини.

5.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ, який виданий відповідним компетентним органом.

5.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

 

 

6. Інші умови

6.1. Цей Договір набирає чинності з ____________ та діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором.

Підписання Договору та додатків до нього у відповідності до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» здійснюється шляхом накладення електронних підписів з обох Сторін за допомогою офіційного веб-порталу https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv.

6.2. Усі спори, що випливають з цього Договору  або виникають у зв’язку з ним, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

6.3. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони будуть керуватися положеннями чинного законодавства України.

6.4. Цей Договір може бути змінений, припинений або доповнений за згодою Сторін. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей Договір в порядку, передбаченому умовами даного Договору та чинним законодавством.

6.5. У разі зміни платіжних реквізитів, адрес та телефонних номерів, Сторона, в якої виникли такі зміни, зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити іншу Сторону шляхом надсилання листа за підписом уповноваженої особи Сторони (цінного листа з повідомленням про вручення або доставки кур’єром під підпис про отримання уповноваженим представником відповідної Сторони).

6.6. Сторони підтверджують, що їх уповноважені представники мають обсяг необхідних повноважень для укладання та підписання даного Договору.

 

7.  Реквізити та підписи Сторін

 

                                         Замовник:                                                                                            Виконавець:

 

 

 

ТОВ  «ПРЕСТИЖ»

Юр. адреса : 07363, Київська обл., Вишгородський район, с. Хотянівка, вул. Прирічна, буд.1

Факт. адреса: Київська обл., Вишгородський район, Хотянівська с/р, СТ «Лагуна», вул. Прирічна, 1

Пошт .адреса: 07301, м. Вишгород, А/С 82, ТОВ « ПРЕСТИЖ»

Код ЄДРПОУ 32947177

р/рах № UA84 3808 0500 0000 0026009434103

МФО 380805

в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»

ІПН 329471710088   

тел. :_______________                

Електронна пошта:_______________                

 

Директор                                     

 

 

                         ______________ Ганненко В.І.

 

 

 

 

Додаток №1

                                                                                  до Договору про надання послуг № _____

                                                                                                       від «___»__________ 202_ року

 

ПРАВИЛА

проживання та перебування на території Виконавця

 

1. Усі заходи на відкритих територіях комплексу проводяться з 9.00 до 23.00. Музикальний супровід заходу дозволений виключно з 9:00 до 23:00, після 21:00 рівень звуку повинен бути зменшений, та прибрані баси. Всі вечірні вистави і шоу програми в супроводі музики, можуть проводитися на відкритих майданчиках виключно до 22:00.  Прийнятний рівень шуму при проведенні заходів на літній терасі ресторану та після 21:00(музика, програма заходу) не має перевищувати показник у 85 децибел (дБ). При розташуванні апаратури, всі колонки мають бути направленні у протилежний бік від житлових будівель комплексу. Локація Шатер на Дніпрі – колонки мають бути направленні тільки у бік річки. На Локації Бассейн 18м. -  забороняється гучна музика з колонками, дозволено виключно фонова музика. На всіх відкритих локаціях прийнятний рівень при проведенні заходів (музика, програма заходу) немає перевищувати показник у 85 децибел (дБ)

2. Усі заходи, які проводяться у закритих приміщеннях комплексу тривають з 9.00 до 23.00, але за домовленістю, Замовник може продовжити перебування у будівлі ресторану за додаткову плату у розрахунку 2000.00 (дві тисячі  гривень 00 коп.) за одну годину. Тарифікація розпочинається з 23.00 години. Замовнику без оплати надається 30 хв. для того щоб залишити приміщення, що використовувалися для проведення заходу та\або  територію комплексу.     

3. Залишок продукції після банкету-рестораном не зберігається. Всю решту їжі, яка залишається після заходу, Замовник може забрати з собою. Комплекс за залишок їжі відповідальності не несе. Весь збір та упаковка проводитися Замовником (за санітарними нормами комплекс не надає послуги з пакування залишків їжі ).

4. Згідно правил комплексу Замовнику забороняється приносити до закладу громадського харчування продовольчу сировину, харчові продукти, у тому числі алкогольні та безалкогольні напої, а також залучати сторонніх осіб до приготування страв (Виписка з Наказу міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219). За взаємною згодою Сторін, на певних умовах, Виконавець  надає можливість Замовнику завезти алкогольні і  безалкогольних напої, в запакованому вигляді та при наявності акцизної марки. Кондитерські вироби (торти, коровай, солодощі) вживаються у ресторані, виключно при наданні Сертифікату якості від виробника.

5. Увесь інвентар, або речі, що використовувалися Замовником чи його уповноваженою особою, під час проведення банкету, мають бути прибрані одразу по закінченню заходу. За неприбрані чи залишені без нагляду речі та\або інвентар - Виконавець відповідальності не несе.

6. У разі проведення Замовником заходу у Банкетній залі ресторану (перший поверх будівлі ресторану), 1\2 частина літньої тераси ресторану надається, на час проведення заходу для користування, Замовнику без оплати. З 21:00 для Банкетної зали ресторану працює виключно  головний вхід до ресторану, всі інші двері зачиняються. За наданою згодою Виконавця, Замовник може зайняти всю терасу, сплативши орендну плату у розмірі 15 000,00 грн. Вартість оренди тераси біля залу Панорамний складає 3000,00 грн.

7. Затверджене меню поширюється лише на ту кількість гостей, яка вказується в меню-замовленні. Для всіх додаткових гостей, організаторів і супроводжуючого персоналу цього заходу, складається окреме меню замовлення.

8. Використання свічок дозволяється виключно в колбах, вище ніж самі свічки. Виключенням є обряд запалювання сімейного вогнища і харчовий феєрверк на весільний торт. Категорично заборонені "Небесні ліхтарики". Салюти та феєрверки в обов'язковому порядку узгоджуються з Виконавцем. Забороняється приносити з собою зброю, вогненебезпечні, вибухові ,в тому числі піротехнічні вироби, легкозаймисті, отруйні, токсичні речовини. Виявлення на територія комплексу вогняні предмети, без узгодження з Виконавцем, миттєво вилучається службою безпеки.

9.  За бажанням Замовника провести запуск салютів,  вогнів, куль, проведення шоу (все що пов'язано з вогнем), дим в залі ресторану, свічки, холодні вогні, запалювання букв і т.д. - всі можливості проведення такого заходу підлягають в обов'язковому порядку узгодженню і обговоренню з Виконавцем. У випадку, якщо Виконавець  не був попереджений і не надав дозволу та\або було порушено попередні домовленості щодо умов проведення таких заходів, Виконавець має право відмовити в проведенні таких запусків .

10. Забороняється використовувати при флористиці  і декорації: двухсторонній скотч, скоби стиплера, клей та інші предмети,  які  шкодять інвентарю. При зборі букетів і будь-якого іншого інвентарю використовується поверхня, яка  накрита скатертиною або клейонкою. Заборонено робити все це на підлогах, столах і т.д.  Після закінчення приготування локацій до проведення банкету, потрібно прибирати за собою (листя, стрічки, тирса і т.д.)

11. Монтажні \ демонтажні роботи, які проводяться до 8.00 чи після 23.30, коли закінчився захід, оплачуються із розрахунку 500 грн. за кожну годину.

12. Для налаштування апаратури і підготовки вокалу, надається певний час, який обговорюється за 2 (два) календарні дні. Групи, які знаходяться на банкетах повинні мати з собою подовжувачі, розподільник для електрики,  тран (накладка , яка закриває великі дроти) для кабелю .

13. Категорично забороняється використовувати у приміщеннях ресторану МЕТАФАН,  паперове шоу, пелюстки троянд, хлопавки. Якщо все перераховане використовується на вулиці, то Виконавцем стягується додаткова плата за прибирання. Також забороняється використовувати спец.ефекти, холодний лід або дим, оскільки при їх використанні доводиться відключати пожежну сигналізацію, і комплекс залишається без пожежної безпеки.

14. Категорично забороняється використовувати будь-які споруди (подіуми , об’ємні та великогабаритні фігури) на трав'яних покриттях.

15.  Замовник  може привезти з собою фрукти до 10 кг. Спеціальне обслуговування Виконавцем  такого роду послуг - 100 грн . за  1кг .

16.  Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені або залишені речі гостями. Велике прохання контролювати і стежити за подарованими речами під час заходу і після його закінчення.

14. Для надання послуг з обслуговування банкету, залучаються офіціанти із розрахунку 1 офіціант на 10-12 осіб. За бажанням замовника, кількість офіціантів збільшується за додаткову плату.

15. Замовник зобов’язується надати сценарний план проведення заходу та узгодити його з Виконавцем. Надати відповідальну особу з боку Замовника по монтажу і демонтажу обладнання. Надати звукове обладнання, провести його установку і забезпечити безперебійне проведення заходу. Залучаючи третіх осіб для надання послуг за цим Договором, Замовник залишається відповідальним за їх дії, як за свої власні.

16. На території комплексу  заборонено привозити та користуватися своїми кальянами.

17. На території комплексу заборонено знаходиться з домашніми тваринами. При порушенні правил комплексу, Замовник несе повністю відповідальність за тварин самостійно.

18. У залі Панорама дозволяється звук виключно під час проведення виїзної церемонії. У весь інший час проведення заходу ЗАБОРОНЕНО виносити колонки на терасу. За порушення правил стягується штраф у розмірі 3000,00 грн.

 

Вказані правила Замовником прочитані та зрозумілі.

Замовник зобов’язується ознайомити із ними запрошених ним гостей та залучених третіх осіб.

 

 

ЗАМОВНИК _______________________________________________________________________

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ _______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

                                                                                  до Договору про надання послуг № _____

                                                                                                  від «___»__________ 202__ року

 

 

                                                            Специфікація

 

___________________________ в особі _________________, що є платником _______________ та діє на підставі ____________________________ (далі – Замовник), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю   «ПРЕСТИЖ», платник податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора  Ганненко Віри Іванівни  яка діє на підставі  Статуту, далі іменується Виконавцем, з іншої сторони, разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, склали та затвердили цю Специфікацію про наступне:

 

№ з/п

Найменування послуг

Кількість

Вартість

1.

Готельні послуги

 

 

1.1.

Одномісний номер

 
 

1.2.

 
 

 

Всього:

 

 

1.3.

Конференц   зал

 
 

 

Всього:

 

 

 

Всього за готельні послуги: 

 

 

 2.

Послуги з харчування

 

 

2.1.

 
 
 

2.2.

 
 
 

2.3.

 
 
 

2.4.

 
 
 

2.5.

 
 
 

 

____._____.201__

 

 

2.6.

 
 
 

2.7.

 
 
 

2.8.

 
 
 

 

Всього, послуги з харчування

 

 

2.9.

Обслуговування

 

 

 

 

 

 

 

Всього, послуги з харчування включаючи обслуговування:

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

Реквізити та підписи Сторін

 

                        Замовник:                              Виконавець:

 

 

 

ТОВ  «ПРЕСТИЖ»

Юр. Адреса: 07363, Київська обл., Вишгородський район, с.Хотянівка, вул. Прирічна,буд. 1

Поштова адреса: 07301, Київська обл., м. Вишгород, а\с 82

р/рах № 26009434103

МФО 380805   в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»

Свідоцтво платника ПДВ № 200077796

ІПН 329471710088,  ЄДРПОУ № 32947177

Дата запису в Єдиний держ. реєстрі 23.04.2004р.

Номер реєстрації в держ. реєстрі 13341200000000050                     

 

Директор                                     

 

 

                         ______________ Ганненко В.І.